Liikenteen selvityksiä ja muuta aineistoa

Kuuden maakunnan yhteinen Länsi-Suomen liikennestrategia on valmistunut lokakuussa 2020. Lansi-Suomen liikennestrategia_2020

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ’Liikenne 12’ hyväksyttiin keväällä 2021. Lue lisää Liikenne 12 -suunnitelmasta

 

Raideliikenne

Pori/Rauma-Tampere -raideyhteys:

Kehittämisselvityksessä muodostettiin näkemys junaliikenteen kehittämiseksi sekä henkilö- että tavaraliikenteessä ja arvioitiin mahdollisuuksia lisätä junaliikenteen tarjontaa. Lataa selvitys Satakuntaliiton verkkosivuilta: Tampere-Pori/Rauma -raideliikenteen kehittämisselvitys (WSP 2019).

Tarveselvityksessä arvioitiin Tampere-Pori/Rauma -raideliikenteen kehittämistarpeiden toteuttamiskustannuksia, -kelpoisuutta ja vaikutuksia muuhun junaliikenteeseen Tampere-Pori rataosuudella. Väyläviraston laatiman selvityksen voi ladata Satakuntaliiton verkkosivuilta: Tampere-Pori (Rauma) -radan tarveselvitys (Väylävirasto 2020).

Rautatien henkilöliikenteen uudelleenkäynnistäminen yhteysvälillä Rauma-Kokemäki helpottaisi työssäkäyntiä sekä parantaisi merkittävästi Raumalla toimivien koulutusyksiköiden kehittymismahdollisuuksia ja matkailua seudulla. Raideyhteys toimisi myös syöttöliikenteenä Pori-Tampere -radan vuoroille. Mahdollisuuksia järjestää henkilöjunaliikennettä Rauma-Kokemäki-Tampere-radalle on arvioitu Proxionin laatimassa selvityksessä. Selvityksen voi ladata Satakuntaliiton verkkosivuilta: Rauma-Kokemäki-Tampere -liikennöintiselvitys (Proxion 2020).

Rauman seisakkeen ratasuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin Väyläviraston sivuilla: https://vayla.fi/rauman-seisake.

Reportaasi Pori/Rauma-Tampere -raideliikenteen kehittämisestä (2019) löytyy täältä  https://lansireitti.fi/ratareportaasi/ .

Katso myös kansallinen Digirata-selvitys (2020), jossa Pori/Rauma-Tampere -rataa esitetään Suomen ensimmäiseksi kaupalliseksi pilottiradaksi https://digirata.fi/.

Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) -rata:

Selvitys Suomen kehäradasta länsirannikolta itärajalle ml. Pori-Parkano-Haapamäki -rata (WSP 2020) Suomen kehärata -selvitysraportti

Päärata eli Helsinki-Tornio raideyhteys ja sen liitännäisyhteydet

Päärataa ja sen liitännäisyhteyksiä koskeva tieto on kootusti sivustolla www.päärata.fi

 

Tieliikenne

Reportaasi valtatiestä 2 (2021) Valtatie 2 – Valtimo, joka on tukossa – Länsireitti (lansireitti.fi)

Valtatien 2 kehittämisen tavoitteet:  VT2 edunvalvontaesite 2021

Karttasovellus valtatien 2 kehittämishankkeista (karttamerkintöjä klikkaamalla avautuu tarkempia tietoja)

VT 8 Turku-Pori -yhteysvälin kehittämissuunnitelman päivitys 12/2019 selvitykseen

Reportaasi valtatiestä 8 (2019)   https://lansireitti.fi/kasitie

 

Meriliikenne

Porin (Mäntyluoto/Tahkoluoto) ja Rauman satamien kautta kulkevat ulkomaanyhteydet ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Satakunnan satamien osuus Suomen viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 %. Molempien satamien toimintaedellytysten kehittämiseen ja yhteyksien parantamiseen on investoitu merkittävästi viime vuosina.

Meriväylien syvyydet Pori/Mäntyluoto 12 m, Pori/Tahkoluoto 15,3 m ja Rauma 12 m.

 

Lentoliikenne

Porin lentokentältä on säännöllistä matkustajalentoliikennettä välillä Pori-Helsinki. Kentältä tehdään myös tilauslentoja. Pori kuuluu Suomen tärkeimpiin koulutuslentoasemiin, koska kentällä toimii myös mm. Suomen Ilmailuopisto ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymä WinNova.

Porin lentokentän alueen kehittämisestä on laadittu yleissuunnitelma (Korkia, WSP) Porin lentokenttäalueen tulevaisuus, loppuraportti 22-12-2020

ja jatkoselvitys (2021) Porin lentokentan ja lentoliikenteen kehittaminen_raportti_30.6.2021

Yhteistyöryhmät

Satakuntaliitto toimii mm. seuraavissa saavutettavuuden parantamisen ja liikenteen kehittämisen ylimaakunnallisissa yhteistyöryhmissä:

 • Länsi-Suomen liikennestrategian seurantaryhmä
  • kuuden maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöryhmä
 • Pori/Rauma-Tampere -ratatyöryhmä
  • edistää rataosuuden kehittämistä
 • Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmä
  • edistää rataosuuden kehittämistä
 • Päärata+ (6 maakuntaa)
  • Helsinki-Seinäjoki ja sen sivuhaarojen (Pori, Jyväskylä, Vaasa) rataosuuksien kehittämisen yhteistyöryhmä
 • Päärataryhmä (10 maakuntaa)
  • Helsinki-Tornio-radan ja sen sivuhaarojen kehittämisen yhteistyöryhmä
 • Pro Rautatie ry
 • Helsinki-Forssa-Pori -neuvottelukunta
 • Kasitieverkosto, VT 8 valtuuskunta ja VT 8 Turku-Pori ohjausryhmä
  • valtatien 8 kehittämisen eri edunvalvontaryhmiä
 • VT 3 vaikuttamisen ohjausryhmä
 • Esa Perttula

  Esa Perttula

  Liikennesuunnittelija

  +358 44 711 4370
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi