Selvitykset

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialaan liittyviä selvityksiä

 

Satakunnan ampumarataselvitys 27.11.2019

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakunnan liittoa laatimaan ampumaratojen kehittämissuunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Satakuntaliitto on käynnistänyt ampumaratojen kehittämissuunnitelman laadinnan Satakunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen nykytilaselvityksellä ja nykytilaselvityksen laadinnan jälkeen työ jatkuu kehittämissuunnitelman laadinnalla. Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään aikanaan käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan 2050 taustaselvityksenä.

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seuranta (2019)

Satakuntaliitto käynnisti Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen luonnonsuojelualueiden (SL) ja suojelualueiden (S) tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsitti olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit kohdennettiin alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa. Suojelualueiden tilan arviointi on osa maakuntakaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa keskityttiin Natura 2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Selvitys valmistui marraskuussa 2019.

Tiedosto on optimoitu pienempään kokoon, mikä heikentää hieman kuvien laatua. Alla olevissa kuntakohtaisissa aineistoissa kuvien laatu on parempi.

Raportin alkuosa ilman kuntakohtaisia aineistoja

Kuntakohtaiset aineistot

Eura                      Eurajoki          Harjavalta

Honkajoki          Huittinen       Jämijärvi

Kankaanpää     Karvia              Kokemäki

Merikarvia        Nakkila           Pomarkku

Pori                       Rauma            Siikainen

Säkylä                 Ulvila

Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet

Syksyllä 2015 alkaneen ja syksyyn 2017 jatkuneen “Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen” -hankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä. Raportissa käsitellään Satakunnan merkittävimpiä teollisuuden keskittymiä sekä tarkastellaan uusien suurien teollisuuslaitosten sijoittumisedellytyksiä maakunnan eri osissa maankäytön suunnitteluun perustuen.

Maakuntakaavan arvokkaiden kallioalueiden inventointi

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen arvokkaiden kallioalueiden (ge2) inventointi tehtiin vuonna 2012. Inventointiaineistoon voi tutustua käyttämällä karttasovellusta, johon pääsee alla olevan linkin kautta. Aineisto pdf-muodossa lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikkojen kehittäminen Satakunnassa

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset ja muut aineistot löytyvät myös voimassaolevien maakuntakaavojen sivuilta.

Turvetuotanto

Terminaalitoimintojen alueet

 Aurinkoenergian tuotanto

Kaupan palveluverkko

 Natura-arviointi

     

    Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 selvitykset

    Mannertuulihanke oli ympäristöministeriön rahoittama tutkimushanke. Suunnittelumenetelmien kehittämisen lähtökohtana olivat Satakunnan maakuntakaavaa varten aiemmin laaditut selvitykset Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (Savola & Lehto 2005) ja Länsituuli WestWind-hankkeen selvitys (2004). Hankkeen tavoitteena oli selvittää Satakunnan manneralueilla tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet sekä kehittää tuulivoimala-alueiden kartoittamiseksi soveltuvia suunnittelumenetelmiä manneralueella. Selvitys toteutettiin vuosien 2010-2011 aikana.