Selvitykset

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialaan liittyviä selvityksiä

Satakunnan ampumarataselvitys 27.11.2019

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakunnan liittoa laatimaan ampumaratojen kehittämissuunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Satakuntaliitto on käynnistänyt ampumaratojen kehittämissuunnitelman laadinnan Satakunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen nykytilaselvityksellä ja nykytilaselvityksen laadinnan jälkeen työ jatkuu kehittämissuunnitelman laadinnalla. Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään aikanaan käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan 2050 taustaselvityksenä.

Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet

Syksyllä 2015 alkaneen ja syksyyn 2017 jatkuneen “Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen” -hankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä. Raportissa käsitellään Satakunnan merkittävimpiä teollisuuden keskittymiä sekä tarkastellaan uusien suurien teollisuuslaitosten sijoittumisedellytyksiä maakunnan eri osissa maankäytön suunnitteluun perustuen.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset:

Turvetuotanto

Terminaalitoimintojen alueet

 Aurinkoenergian tuotanto

Kaupan palveluverkko

 Natura-arviointi

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 selvitykset

Mannertuulihanke oli ympäristöministeriön rahoittama tutkimushanke. Suunnittelumenetelmien kehittämisen lähtökohtana olivat Satakunnan maakuntakaavaa varten aiemmin laaditut selvitykset Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (Savola & Lehto 2005) ja Länsituuli WestWind-hankkeen selvitys (2004). Hankkeen tavoitteena oli selvittää Satakunnan manneralueilla tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet sekä kehittää tuulivoimala-alueiden kartoittamiseksi soveltuvia suunnittelumenetelmiä manneralueella. Selvitys toteutettiin vuosien 2010-2011 aikana.

 

Selvitys: Raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikkojen kehittäminen Satakunnassa.