Metsätalouden kasvuohjelma

Elinvoimaa ja lisaarvoa metsiemme sivuvirroista – Satakunnan metsatalouden kasvuohjelma

Satakunnan metsätalouden kasvuohjelma – Elinvoimaa ja lisäarvoa metsien sivuvirroista Satakunnassa, on tuotettu metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoja selvittäneessä hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva Satakunnan alueella tuotettavista ja käytettävistä metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteista ja niiden kulkuvirroista. Lisäksi hankkeessa on selvitetty sivutuotemarkkinoita ja sivutuotteiden käytön muutoksia tulevina vuosina. Taustalla on ollut ajatus metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteiden optimaalisesta ja kaskadiperiaatteen mukaisesta ohjautumisesta. Tähän kasvuohjelmaan laadituista selvityksistä ovat vastanneet Anuari Oy,  Suomen Metsäkeskus ja Prizztech Oy.

Kasvuohjelman tietopohjan muodostanut maakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteiden tuottajien ja käyttäjien haastattelujen kautta saatu tieto. Lisäksi työssä on käytetty saatavilla olevia tilastoaineistoja. Selvitysten ja valmisteluprosessin aikana maakunnan toimijoilta saatujen näkemysten pohjalta on noussut esiin teemoja, joissa on maakunnallista kehittämispotentiaalia. Kehittämisteemoissa on tuotu esille toimenpiteitä, joilla on mahdollista edistää ratkaisuja metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteiden mahdollisimman kattavaan, kannattavaan ja optimoituun hyödyntämiseen.

Tuhkien muodostuminen Satakunnassa (Jenni Nurmi Reroute Oy)

Hanketta koordinoi Satakuntaliitto. Hankkeen rahoitus on saatu valtion vuoden 2019 talousarvion momentilta 32.01.40 Työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Hanke päättyy 31.12.2020.

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi