Muita keskeisiä strategioita ja ohjelmia

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan strategiset aluekehittämistavoitteet, joiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Maakuntaohjelman keskeisille kehittämisteemoille on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa kasvuohjelmia yhteisen tahtotilan ja osaamisprofiilin vahvistamiseksi.