Kulttuuristrategia

Satakunnan kulttuuristrategian päivitystyö on käynnissä.

Satakunnan kulttuuristrategia 2020

Satakunnan kulttuuristrategia on satakuntalaisten kulttuuritoimijoiden viesti siitä, minkälainen kulttuurimaakunta Satakunnan halutaan olevan vuonna 2020. Strategiatyöhön osallistui eri vaiheissa yhteensä noin 200 toimijaa. Strategia tarjoaa maakunnan kunnille, kulttuuritoimijoille, päättäjille ja muille kulttuurin kehittämistyössä mukana oleville eväitä kulttuurin ja kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Strategiaan valikoitui neljä painopistettä: kulttuurin saavutettavuus, kulttuurin markkinat ja rajapinnat, kulttuurialojen ammattilaisten toimintaedellytykset sekä kulttuuri- ja taidekoulutus. Läpileikkaavina teemoina kaikissa painopisteissä ovat yhteistyö ja verkostot, kulttuurin saavutettavuus sekä kulttuuri- ja taidetoiminnan näkyväksi tekeminen.

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi