Aloitusvaihe

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa ilmoitetaan kaavan vireilletulosta ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aloitusvaiheessa laaditaan myös kaavaan liittyviä selvityksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen virallinen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman antaa Satakunnan kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-13.5.2022 välisen ajan Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kuntia, viranomaisia ja sidosryhmiä pyydettiin antamaan lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 10.6.2022 mennessä. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin palautteisiin 22.11.2022.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on muutettu ja täydennetty vastineiden ja muiden täsmentyneiden tietojen perusteella. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 (§119) maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tiedote 19.12.2022. Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistunut

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen 19.12.2022

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle voi toimittaa kirjallista palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koko Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisprosessin ajan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi tai postiosoitteeseen Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL260, 28101 Pori.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelun aikaisemmat vaiheet ja päätökset

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 käynnistämisestä 20.12.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 14.3.2022

Kuulutus Satakunnan maakuntakaavan 2050 vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos 14.3.2022

Tiedote 11.4.2022. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot, mielipiteet ja kaavan tavoite-esitykset sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen 22.11.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen lausuntojen yhteenvedot ja niihin laaditut vastineet

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden yhteenvedot ja niihin laaditut vastineet

Tiedote 22.11.2022, Satakunnan maakuntakaava 2050, Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin ja kaavan tavoite-esityksiin