Aloitusvaihe

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa ilmoitetaan kaavan vireilletulosta ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aloitusvaiheessa laaditaan myös kaavaan liittyviä selvityksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen virallinen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman antaa Satakunnan kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.4.-13.5.2022 välisen ajan Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Satakuntaliiton verkkosivuilla. Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa nähtävilläoloaikana sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi tai postiosoitteeseen Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL260, 28101 Pori.

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 käynnistämisestä 20.12.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 14.3.2022

Kuulutus Satakunnan maakuntakaavan 2050 vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos 14.3.2022

Tiedote 11.4.2022. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville