Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa- hankkeen toteutukseen.

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2022 – 31.5.2023.

Ajankohtaista

Alkukartoituskysely kertoo ilmastotyön aktivoitumisesta Satakunnan kunnissa

2.1.2023

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin kevään-alkusyksyn 2022 aikana ympäristöministeriön…

Kunta on paikallisen ilmastotyön mahdollistaja, vauhdittaja ja kapellimestari, jonka vaikuttavuus kasvaa tiiviistä yritysyhteistyöstä

16.11.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen kolmas seutukuntatilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 Kankaanpäässä. Maakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille suunnatussa ilmasto- ja energiateemaisessa tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuudessa kuultiin kansallisista ilmastotavoitteista ja ohjauskeinoista, tulevasta alueellisesta kehityksestä sekä Kankaanpään kaupungissa toteutetuista ilmasto- ja energiatehokkuustoimista.

Kannattavuus ja yhteistyö maa- ja metsätalouden ilmastotoimien mahdollistajana

1.11.2022

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti torstaina 20.10.2022 Eurassa Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa kansallisesta ja alueellisesta maa- ja metsätalouden ilmastotyöstä ja -tutkimuksesta sekä Euran kunnan kuulumisia ilmastoteemasta.

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta menestyvän talouden perustaksi myös Satakunnassa

17.10.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti tiistaina 11.10.2022 Kokemäellä Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden teemalla ilmasto- ja kiertotaloustyö kunnissa.

Astetta alemmaksi – otetaan viileesti myös Satakunnassa

10.10.2022

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

3.6.2022

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

Lisätiedot

 • Riitta Dersten

  Ilmastokoordinaattori

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi