Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa- hankkeen toteutukseen.

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2022 – 31.5.2023.

Ajankohtaista

Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

3.6.2022

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

Lisätiedot

 • Riitta Dersten

  Ilmastokoordinaattori

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi