Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa- hankkeen toteutukseen.

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2022 – 31.5.2023.

Ajankohtaista

Opinnäytetyössä tarkasteltiin ilmastolain uusia velvoitteita kunnille

17.5.2023

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin ulkopuolinen selvitys esimerkkikunniksi valituille Kokemäelle ja Euralle kyseisten kuntien ilmastotyötä edistävästä aiheesta

kuva pelilaudasta

Ilmastopalapeli työkaluksi satakuntalaisille toimijoille

16.5.2023

Satakuntaliiton Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke ja Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjestivät huhtikuussa maakunnan nuorisovaltuutetuille ilmastopalapeli-illan

Maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys varmentaa, että sloganille ”Vihreän siirtymän Satakunta” on katetta

25.4.2023

Satakuntaliitto järjesti 20.4.2023 maakunnallisen ilmastoseminaarin teemalla Satakunnan vihreä siirtymä – kunnat toimijoina ja mahdollistajina.

Kutsu maakunnalliseen ilmastoseminaariin 20.4.2023 teemana kuntien rooli vihreän siirtymän mahdollistajina

5.4.2023

Satakuntaliitto kutsuu maakunnan kuntatoimijat ja kuntien yhteistyötahot maakunnalliseen ilmastoseminaariin torstaina 20. huhtikuuta 2023 klo 8.30–12 Porin yliopistokeskukseen (Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori). Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, johon on etäosallistumismahdollisuus Teamsilla.

Alkukartoituskysely kertoo ilmastotyön aktivoitumisesta Satakunnan kunnissa

2.1.2023

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin kevään-alkusyksyn 2022 aikana ympäristöministeriön…

Kunta on paikallisen ilmastotyön mahdollistaja, vauhdittaja ja kapellimestari, jonka vaikuttavuus kasvaa tiiviistä yritysyhteistyöstä

16.11.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen kolmas seutukuntatilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 Kankaanpäässä. Maakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille suunnatussa ilmasto- ja energiateemaisessa tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuudessa kuultiin kansallisista ilmastotavoitteista ja ohjauskeinoista, tulevasta alueellisesta kehityksestä sekä Kankaanpään kaupungissa toteutetuista ilmasto- ja energiatehokkuustoimista.

Kannattavuus ja yhteistyö maa- ja metsätalouden ilmastotoimien mahdollistajana

1.11.2022

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti torstaina 20.10.2022 Eurassa Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa kansallisesta ja alueellisesta maa- ja metsätalouden ilmastotyöstä ja -tutkimuksesta sekä Euran kunnan kuulumisia ilmastoteemasta.

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta menestyvän talouden perustaksi myös Satakunnassa

17.10.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti tiistaina 11.10.2022 Kokemäellä Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden teemalla ilmasto- ja kiertotaloustyö kunnissa.

Astetta alemmaksi – otetaan viileesti myös Satakunnassa

10.10.2022

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

3.6.2022

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

Lisätiedot

 • Riitta Dersten

  Ilmastokoordinaattori

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi