Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa- hankkeen toteutukseen.

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2022 – 31.5.2023.

Lisätietoja:

ilmastokoordinaattori Riitta Dersten
aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma
hankeassistentti Jonna Fagerlund

etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi