Teksti: Riitta Dersten

Maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys varmentaa, että sloganille ”Vihreän siirtymän Satakunta” on katetta

Satakuntaliitto järjesti 20.4.2023 maakunnallisen ilmastoseminaarin teemalla Satakunnan vihreä siirtymä - kunnat toimijoina ja mahdollistajina.

Seminaariin osallistui kuntien ja maakuntaliiton edustajien lisäksi muun muassa Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten, oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten edustajia yhteensä lähes 100 henkilö. Tilaisuuden tavoitteena oli selkeyttää vihreän siirtymän määritelmää ja sen edellyttämää ei merkittävää haittaa (do no significant harm, DNSH) periaatetta, ja mahdollistaa keskustelu yhteisten tavoitteiden ja ratkaistavien haasteiden tunnistamiseksi.

Suomi on asemoitunut vihreän siirtymän ratkaisujen edelläkävijänä ja vihreän siirtymän investointitarpeet koko kansantaloudessa ovat mittavat. Vihreä siirtymä on välttämättömyys ja samalla ennen kaikkea mahdollisuus myös Satakunnalle.

Satakunta on vihreän siirtymän investointihankkeille kiinnostava alue ja maakuntaan on vireillä suuria tehdas- tai teollisen kokoluokan hankkeita. Satakunnassa on esimerkiksi kansainvälisesti merkittävä teknologiametallien tuotannon ja jatkojalostuksen ekosysteemi, joka kasvaa voimakkaasti vihreään kasvuun liittyvän sähköistymisen myötä. Satakuntaan tehtäville investoinneille on myönnetty merkittävästi julkista tukea. Toimijoiden yhteistyöllä maakuntaan saatavat hankkeet houkuttelevat lisää uusia investointeja ja toimijoita. Kansainvälisille toimijoille yhteisesti kohdistettava markkinointi voisi edistää tätä tavoitetta. Myös osaajien houkuttelua ja jo olemassa olevan työvoimapotentiaalin hyödyntämistä tarvitaan.

Satakunnassa surffataan vihreän siirtymän ensimmäisillä aalloilla

Maakuntaan ollaan saamassa runsaasti puhtaan energian investointeja ja energiaintensiivinen prosessiteollisuus toteuttaa energiatehokkuustoimia ja omia puhtaan energian ratkaisuja. Tähän ei kuitenkaan ole syytä tyytyä, vaan ottaa haltuun myös seuraava aalto, arvoketjua pidentävä ja ekosysteemejä rikastava valmistava teollisuus ja palvelut.

Pitkäjänteinen työ on tuottanut toivottua tulosta teollisuuspuistojen kehittämisessä ja niiden yritysten verkostoitumisessa, mutta vihreän siirtymän kokonaistavoitteen toteutumisessa on myös vielä esimerkiksi luvitukseen liittyviä haasteita ratkaistavana. Toimijat osaavat määritellä, miten kansallisesti, maakuntatasolla tai sijaintikunnan toimesta niiden uudistumista voidaan kilpailukyky säilyttäen edistää.

Pitkäjänteinen ilmastotyö ja kansallinen hiilineutraaliustavoite vakauttaa investointiympäristöä ja kunnissa tehtävä ilmastotyö luo perustan alueen yritystoiminnalle. Kuntien ilmastotyölle lisää ohjausta tulee uuden lakisääteisen ilmastosuunnitelmavelvoitteen myötä.

Kuva: Antti Partanen

Maakunnallisen ilmastoseminaarin materiaalit

Tilaisuuden avauspuheella osallistujat tervetulleiksi toivotti maakuntajohtaja Kristiina Salonen.

Tilaisuuden esityksiin voi tutustua seuraavista linkeistä. Esitykset eivät ole täysin saavutettavia.

Vihreä siirtymä – Kestävän kasvun tie vai kallis optio? (pdf)
Emma Terämä, johtava asiantuntija, ympäristöministeriö

Maakunnan vihreän siirtymän mahdollisuudet (pdf)
Marja Karvonen, ylijohtaja, Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan vihreän siirtymän valmiudet elinkeinoelämän näkökulmasta (pdf)
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari

Kuntapuheenvuoro: Harjavallan suurteollisuuspuisto – Vihreän siirtymän mahdollistaja (pdf)
Hannu Kuusela, kaupunginjohtaja, Harjavallan kaupunki

Yrityspuheenvuoro: Kasvua kierrättämällä (pdf)
Kari Valkosalo, toimitusjohtaja, Honkajoki Oy

Maakunnallinen ilmastotyö ja sen jatko (pdf)
Riitta Dersten, ilmastokoordinaattori, Satakuntaliitto

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Porin kaupunginjohtajana maaliskuussa aloittanut Lauri Inna.

Lisätiedot

Tilaisuus oli Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen loppuseminaari. Maakunnallinen ilmastoyhteistyö laajenee ja jatkuu Satakuntaliitossa vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseen tähtäävällä hankkeella 1.6.2023 alkaen.

 

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi