Ilmastopalapeli työkaluksi satakuntalaisille toimijoille

Satakuntaliiton Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke ja Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjestivät huhtikuussa maakunnan nuorisovaltuutetuille ilmastopalapeli-illan

kuva pelilaudasta
Yhteistä pohdintaa

Ilmastopalapeli on D-mat oy:n, Sitran ja Aalto-yliopiston kehittämä lautapelimuotoinen suunnittelu- ja opetuspeli, joka havainnollistaa elämäntapojen hiilijalanjäljen vähennystavoitteita ja opastaa tekemään vähähiilisen 1,5 asteen elämäntavan suunnitelmaa vuoteen 2030.

Pelissä valitaan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja, suunnitellaan näiden toteutusta ja pohditaan myös yhteiskunnassa tarvittavaa muutosta. Peliä voi käyttää ilmastoaiheiden opetukseen yläkouluista yliopistoihin. Erityisesti ryhmissä pelattuna Ilmastopalapeli soveltuu keskustelun avaajaksi. Pelin hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi toimijoiden kestävän kehityksen työryhmät ja ympäristökasvatustyöryhmät.

Rauman nuorisovaltuustolta myönteistä palautetta pelistä

Ilmastopeli-iltaan osallistui Rauman nuorisovaltuuston 13-15 vuotiaita jäseniä ohjaajansa kanssa. Peli aloitettiin ryhmissä kuvitteellisen henkilön iän, perheenjäsenten, asuinpaikan ja harrastusten keksimisellä. Kuvitteellisen henkilön hiilijalanjälki määritettiin Sitran hiilijalanjälkilaskurin avulla. Hiilijalanjäljen voi halutessaan pelin alussa määrittää myös itselleen.

Valmistelevat toimet peli-iltaan: postikortit, kynät sekä täytettävät laput esillä

Tarvittavat tarvikkeet esillä ilmastopalapeli-iltaa varten

Tämän jälkeen pelissä tarkasteltiin hiilijalanjäljen jälkeen täytettäväksi jäävää aluetta, joihin vaikuttavuudeltaan erikokoisia paloja sijoitettiin. Isoilla palasilla alue olisi täyttynyt nopeasti, mutta toisaalta ne tunnistettiin myös vaikeaksi toteuttaa. Yhdessä opittiin myös uutta, kun selvitettiin mitä rakennuksen A-energialuokka tarkoittaa. Palapelikorteista löytyy myös tarkentavaa tietoa pelaajille kyseisestä toimenpiteestä.

Toimenpiteiden valinnan jälkeen pelilauta käännettiin ja valitut toimet sijoitettiin aikajanalle toteutettavaksi vuoteen 2030 mennessä. Nuorille merkittäväksi hetkeksi aikajanalla tunnistettiin mahdollinen muutto lapsuudenkodista esimerkiksi opiskelujen vuoksi omaan asuntoon. Nuorten kanssa pohdittiin, minkälaiseen asuntoon muutto voisi tapahtua ja mitä muita uusia omaan hiilijalanjälkeen vaikuttavia tapoja elämään silloin tulisi.

kuva pelilaudasta

Pelilauta täyttyi helposti, kun sai pohtia kaverin kanssa yhdessä.

Kiinnostavaa nuorille oli myös vertailla heille muodostuvaa palojen kokonaisuutta aikuisen ohjaajan toimenpidevalikoimaan. Peli toimi molemmille ikäryhmille ja niiden väliseen keskusteluun hyvin.

Yhteisestä peli-illasta terveisiä oman kunnan päättäjille

Peli-illan päättyessä ja yhteisen keskustelun saattelemana nuoret kirjoittivat postikortit oman kuntansa päättäjille. Ideoita syntyi muun muassa koulun yhteisestä kirpputorista sekä kestävien ja kotimaisten huonekalujen ostamisesta julkisiin tiloihin. Peli-ilta innoitti erään nuoren kirjoittamaan postikorttiin idean siitä, että kouluruoka ei menisi hävikkiin vaan nuoret saisivat halutessaan ottaa ruokaa mukaan kotiin ja vähentää tällä tavalla hävikkiä.

Nuoria kirjoittamassa postikortteja päättäjille

Lopuksi nuoret kirjoittivat postikortit oman kuntansa päättäjille

Ilmastopalapeli Satakuntaan Kokemäen ja Euran ideasta

Idea ilmastopalapeliin tutustumisesta tuli Kokemäen kaupungilta ja Euran kunnalta, jotka ovat toimineet käynnissä olevan maakuntaliiton ilmastohankkeen aikaan sen esimerkkikuntina. Pelin kehittämisestä vastannut D-mat oy kävi maaliskuussa kouluttamassa kyseisten kuntien, SAMKin Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen sekä Satakuntaliiton toimijoita pelin hyödyntämisestä. Satakuntaliitto on myös vienyt tietoa ilmastopalapelistä eteenpäin maakunnan ympäristökasvatusyhteistyöryhmälle.

  • Riitta Dersten

    Vihreän siirtymän asiantuntija

    +358 44 711 4365
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi