Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa

Satakuntaliitossa on käynnissä Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa - Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hanke (1.6.2023-28.2.2025).

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnallista ilmastoyhteistyötä ottaen huomioon samalla vihreän siirtymän tavoitteet, ja kehittää osana vihreää siirtymää ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden ja tietopohjan huomioonottamista ja menettelytapoja Satakuntakuntastrategian 2050 edistämistyössä ja Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelutyössä.

Toimenpiteet
Hanke tukee kuntien ilmastotyön suunnittelua ja toimeenpanoa liittyen päästövähennyksiin, hiilinielujen vahvistamiseen sekä sopeutumistoimiin koko maakunnan alueella. Kuntien ja alueen toimijoiden yhteistyötä tuetaan koordinoimalla maakunnallisen ilmastoyhteistyöryhmän toimintaa.

Hankkeella aktivoidaan maakunnan vihreää siirtymää tukevien oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) hankkeiden valmistelua ja toteutusta Satakunnassa, etenkin Porin ja Rauman seuduilla.

Hankkeen puitteissa kehitetään Satakunnan maakuntakaava 2050 laadinnan ja toteutuksen ilmastovaikutusten arviointia.

Tulokset
Hanke edistää osaltaan Satakuntaan suunniteltavien vihreän siirtymän hankkeiden toteuttamista ja vaikutusten arviointia Satakunnan aluekehittämistavoitteiden mukaisesti ja alueiden käytön suunnittelun kokonaisuus huomioiden.

Taustaa
Hanke on jatkoa ympäristöministeriön osarahoittamalle Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeelle (1.1.2022 – 31.5.2023), jonka keskeinen tavoite oli edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua.

Tilannekartoituksen lisäksi luotiin toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutettiin yleistä ilmastorahoitusta koskevaa neuvontaa kunnille tarjoamalla asiantuntijatukea, neuvontapalvelua sekä erilaisia infotilaisuuksia.

Tältä nettisivulta löytyy aineistoja molemmista hankkeista.

Ajankohtaista

Astetta alemmaksi – otetaan viileesti myös Satakunnassa

10.10.2022

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

3.6.2022

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

Lisätiedot

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi