Astetta alemmaksi – otetaan viileesti myös Satakunnassa

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Astetta Alemmas - Satakuntaliitto
Kampanja kannustaa suomalaisia säätämään energiankulutustaan astetta alemmas.

Venäjä on laajentanut Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan myös Euroopan energiatilannetta koskevaksi. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa tavoitteena merkittävä energiansäästö. Organisaatiot ja yhteisöt haastetaan mukaan tekemään omat energiatekonsa ja myös valtio on mukana energiansäästössä.

Energian säästötoimet tarkoittavat arkisia tekoja energian, kuten sähkön ja polttoaineiden, säästämiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi pienempi ajonopeus liikenteessä, huonelämpötilan säätäminen alemmaksi tai lämpimän käyttöveden säästäminen.

Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Pidemmän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen. Kampanja käynnistyy täydellä teholla 10.10.2022.

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Satakuntaliiton oma kampanjasitoumus

Satakuntaliitto vähentää työ- ja virkamatkoihin kuluvaa energiaa etätyö- ja etäosallistumismahdollisuuksia hyödyntämällä. Kaikkiin Satakuntaliiton järjestämiin tilaisuuksiin pyritään järjestämään etäosallistumismahdollisuus.

Kannustamme henkilöstöä kiinnittämään huomiota energian kulutukseen sekä lähityössä että etätyössä ja mahdollisuuksien mukaan osallistumalla sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen siirtämällä kulutusta pois niiltä tunneilta sekä perehtymään varautumissuositukseen mahdollisten sähkökatkojen varalta.

 

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä:

”Käsissämme on samanaikaisesti tulevan talven akuutti energian hinta-, saatavuus- ja huoltovarmuusongelma, sekä pidemmän aikavälin puhtaan energian siirtymä.  Energiakriisin myötä ihmisten tietämys omasta energiankäytöstä ja sen hinnan muodostumisesta kasvaa ja saa pohtimaan tarkemmin minkälainen sähkösopimus kannattaa, ja miten kodin energiaratkaisut kannattaa toteuttaa. Lopputulemana tilanne tulee lisäämään suomalaisten energiaosaamista ja energiaomavaraisuutta.”

 

  • Riitta Dersten

    Vihreän siirtymän asiantuntija

    +358 44 711 4365
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi