Vaikuttavaa tekemistä

Maakuntajohtajan blogi huhtikuu 2021

Asko Aro-Heinilä

Olennaisen havaitsemisen tuska ja toissijaisen välttämisen pakko

Vuosi korona-aikaa on tuonut esille muun muassa sen, että ensin korona-ajan alkaessa asioita siirrettiin ja jäätiin odottamaan ”normaaliaikaa”. Kun aikaa kului ja korona-aika jatkui, käynnistettiin sekä odottamaan jätettyjen että koronasta johtuvien, ja uusien esille tulleiden asioiden valmistelu. Ja näin etäkokousten sekä suunnitelmaluonnosten ruuhka on valmis! Enää ei tarvitse muuta kuin liittyä palaverista toiseen ja puhista kiirettään. Mutta kuka pysähtyy miettimään, mikä on tarpeellista, mikä vaikuttavaa ja mikä vain sitä, että mennään, kun muutkin menevät?

Etätyö on luontevaa asiantuntijatyötä tekeville organisaatioille, kuten Satakuntaliitolle. Käytännössä kokonaan etätyössä olevalle organisaatiolle etätyö on kuitenkin myös hyvin vaikeaa johtamisen ja kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta. Kaikki tekevät täysiä työpäiviä, mutta kokonaisnäkemys tilanteesta ja tavoitteista jää ohueksi, kun ihmiset eivät kohtaa työyhteisön arjessa. Oman kokemukseni kautta korostan, että sillä, ”mitä ilmaa hengitämme” eli mitä arjessa koemme tässä ja nyt, on iso merkitys siihen, miten jäsennämme työtämme ja työmme tavoitteita.

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö

Selvityshenkilö Kalervo Väänänen tekee selvitystyötä vielä koko kevään ajan. Osaamisen kehittäminen niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin osalla on Satakunnalle elintärkeää. Uudistumiskykymme on pitkälti kiinni osaamistasosta. Hyvillä koulutustoimijoilla on myös selkeä yhteys alueella toteutettavaan tki-toimintaan. Samoin hyvä, monipuolinen ja työllistävä koulutus toimii alueelle sisään vetävänä ja alueella pitävänä voimana. Koulutuksen kautta voimme saada alueelle niin kotimaisia kuin ulkomaisia koulutettavia, jotka pystyvät maakuntaamme elämään jäädessään ja tänne työllistyessään parantamaan väestörakennettamme ja -määräämme. Uskoakseni Kalervo Väänäsen tekemä selvitystyö tulee valmistuttuaan olemaan Satakunnan päättäjien keskuudessa yksi luetummista ja eniten keskustelua herättävistä töistä.

Kuntavaalit 13.6.2021

Satakuntaliitto järjestää Satakunnassa kuntavaaliehdokkaille ”Satakunta -informaatiotilaisuuden” etäyhteyksillä tiistaina 11.5.2021 klo 17.30 – 19.00. Toivottavasti Satakunnan kuntiin saadaan puolueiden ja valitsijayhdistysten kautta laajasti hyviä, näkemyksellisiä ehdokkaita ja toivottavasti kuntavaaleissa kuntien asukkaat äänestävät aktiivisesti. Demokratialla on nyky-yhteiskunnassa useita ilmenemismuotoja, mutta yleisten ja yhtäläisten vaalien kautta toteutuva edustuksellinen demokratia (kuntavaalit, valtiolliset vaalit ja tulevaisuudessa myös aluevaalit) on kansanvallan keskeisin toteutumisen muoto.

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen luonnos

Teimme Satakunnassa päättyneen vuoden loppupuolella ison työn, kun maakunnan eri toimijat yhdessä valmistelivat ”Satakunnan kasvun mahdollisuus” –asiakirjan joka osaltaan toimii maakunnan sisällä kehittämistoimenpiteiden perustana ja kansallisella tasolla satakuntalaisten tavoitteiden esille tuojana. Satakunnan kasvun mahdollisuus työn toteutumisen kannalta on juuri tällä hetkellä tärkeää, että satakuntalaiset toimijat tutustuisivat kansallisesti laadittuun Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiseen luonnokseen, joka on saatettu EU:n komission arvioitavaksi ja joka on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. On tärkeää käydä tuo Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen luonnos läpi ja katsoa, löytyykö ohjelmaluonnoksesta nyt oikeita yhtymäkohtia Satakunnassa tunnistettuihin omiin kehittämistavoitteisiin. Vielä voidaan vaikuttaa siihen, että kansallisen tason ohjelmaa voidaan kehittää Satakunnan kannalta luonnostakin paremmaksi.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi kausi: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lausuntokierroksella 16.4.2021 saakka. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet.

Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka.

Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta voi jättää 16.4.2021 klo 16.00 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausuntoja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta voi jättää 16.4.2021 klo 16.00 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä.