Ruoka- ja energiaturva on turvattava myös tulevaisuudessa

Satakunnalla on vahvaa ja monipuolista alkutuotantoa sekä merkittävää ja kehittyvää omaa elintarvikejalostusta. Ruoka- ja energiahuollon perusta on siis kunnossa oman maakunnan tarpeisiin ja sen ylikin.

Maatalouden pitkäaikainen kannattavuuden heikkeneminen yhdistettynä viime vuosien huonoihin satoihin ja tuotantopanosten kustannusten rajuun nousuun uhkaa kuitenkin maatilojen elinkelpoisuutta ja sitä myötä ruokahuoltoamme. Ukrainan sodan ja Venäjän pakotteiden myötä odotettavissa on maailmanlaajuinen ruokakriisi. Samoin Venäjän aloittama sodan seurauksena energiaomavaraisuuden merkitys on kasvanut olennaisesti, mikä tarkoittaa myös turvetuotannon uudelleenarvioinnin tarvetta.

Markkinahinnat Suomessa eivät ole seuranneet tuotantokustannusten nousua, minkä vuoksi talouskriisi maatiloilla on ennen kokemattoman raju. Tilanteesta ei selvitä ilman tuottajahintojen selvää nousua.

Markkinoiden ohella tarvitaan myös yhteiskunnan ja muiden tahojen vastuullista toimintaa.

Kriisin vuoksi maatalousyrittäjät ja muut tuotantoketjujen alkupäässä olevat toimijat joutuvat harkitsemaan tuotannon lopettamista taloudellisten syiden pakottamana tai koska ovat uupuneita ja turhautuneita tilanteeseen, jossa tuotannon kannattavuus, pitkäjänteisyys ja mielekkyys ovat kadonneet.

On kiire saada konkreettiset signaalit siitä, että suomalainen ruuanja energiantuotanto halutaan säilyttää ja siihen ollaan valmiita panostamaan.
Tulevaa kasvu
ja nostokautta koskevat tuotantopäätökset tehdään juuri nyt. Myöskään kotieläinten hoito ja ruokinta eivät voi jatkua tappiollisena.

Kriisi on nostanut kotimaisen huoltovarmuuden arvostusta. Me kaikki voimme kantaa vastuuta kotimaisesta ruoka ja energiaturvasta.

Julkisten tahojen päätöksillä on suuri vaikutus esimerkiksi ruokahankinnoista, joiden pitäisi täyttää suomalaisen lainsäädännön vaatimukset kaikilta osin. Yhteiskunnan tehtävä on myös taata käytännön kriisivalmiuden toimivuus.

MTKSatakunta ja Satakuntaliitto esittävät vakavan vetoomuksen maaja metsätalousministeriölle, että maatalousyrittäjille ja muille alkutuotannon tekijöille keskeiset tuotantokustannukset kohtuullistettaisiin ja toiminnan keskeiset edellytykset turvattaisiin nopeilla, vielä tuotantokauden 2022 toiminnan mahdollistavilla, päätöksillä.

Allekirjoittajat

Otso Heikola
johtokunnan puheenjohtaja MTK
SATAKUNTA

Rainer Lehti
maakuntahallituksen puheenjohtaja SATAKUNTALIITTO