Haemme hallintojohtajaa Satakuntaliittoon

Hallintojohtaja vastaa Satakuntaliiton hallintopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Hallintojohtaja vastaa Satakuntaliiton hallintopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on maakuntaliiton päätöksenteon tukipalvelut ja henkilöstöpalvelut sekä talous- ja tietohallintopalvelut.

Hallintojohtaja toimii hallintopalvelut toimialueen esihenkilönä. Hallintopalveluiden toimialan tehtäviin kuuluvat mm. talousarvio- ja tilinpäätösprosessit, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, henkilöstöhallinnosta ja maksuliikenteestä huolehtiminen, kirjaamo ja arkistointi. Hallintopalvelut vastaavat myös hankkeiden maksatushakemusten tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Lisäksi hallintopalveluiden toimialalle sijoittuu koko organisaatiota läpileikkaavia toimintoja, kuten viestintä ja edunvalvonta, jotka tukevat koko organisaatiota onnistumaan.

Hallintojohtaja vastaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksenteon valmistelusta ja toimii hallituksen ja valtuuston kokouksissa sihteerinä sekä vastaa osaltaan päätösten täytäntöönpanosta, päätöksenteon laadun sekä oikea-aikaisuuden kehittämisestä.

Hallintojohtajalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä johtamisessa. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää hakijalta julkishallinnon päätöksenteon, henkilöstöasioiden, talous- ja tietohallinnon, aluekehittämisen ja siihen liittyvän hankerahoituksen sekä aluesuunnittelun tuntemusta. Satakuntaliiton sidosryhmien tunteminen katsotaan eduksi.

Hakuaika päättyy 17.5. klo 15:00.

Lisätietoa tehtävästä löytyy täältä!