Eduskunnan VT12-ryhmä: Valtatietä 12 on kehitettävä kokonaisuutena

Valtatie 12 vaikutusalueen kansanedustajat katsovat, että valtakunnallisesti merkittävä poikittaisyhteyttä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena. VT 12 rooli on noussut nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa aiempaa huomattavasti merkittävämmäksi Suomen huoltovarmuuden ja koko maan logistisen järjestelmän toimivuuden mahdollistajana sekä toimivana yhteytenä Eurooppaan.

Satakunnan tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet
Satakunnan tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet

Keskiviikkona 23.11. kokoontunut eduskunnan VT12-ryhmä muistuttaa, että valtatie 12 on strategisesti tärkeä Kaakkois- ja Länsi-Suomea yhdistävä pääväylä. Valtatie 12 kulkee viiden maakunnan läpi Kouvolasta Lahden ja Tampereen kautta Raumalle ja sen toimivuus on elinehto alueen elinvoiman kannalta. Valtatie 12 on merkittävä niin elinkeinoelämän kuljetuksille kuin henkilöliikenteellekin. Tien vaikutusalueella on runsaasti teollisuutta, ja se toimii myös kaupunkiseutujen työmatkaliikennettä palvelevana yhteytenä.  Lisäksi tie muodostaa yhdessä VT 15 Kotka-Kouvola välin kanssa tärkeän kansainvälisen kaupan yhteyden HaminaKotka -satamaan.

─ Valtatie 12 kuuluu pääväylien I. palvelutasoluokkaan, mutta sen palvelutasossa edelleen vakavia puutteita, vaikka sitä on viime vuosina parannettukin, painottaa Eduskunnan VT12-ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Mika Kari (Sd.).  Merkittävyydestään huolimatta tie on edelleen paikoin poikkeuksellisen kapea sekä sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan heikko, Kari jatkaa.

Eduskunnan VT12-ryhmä tunnistaa, että tieyhteydellä on useita eri kokoluokan kehittämiskohteita, jotka toteuttamalla tieturvallisuutta ja välityskykyä voidaan tulevina vuosina parantaa. Tällaisia ovat muun muassa riista-aidat, ohituskaistat sekä toimivat liittymät.  VT12-ryhmän mukaan seuraavat hankkeet on kuitenkin toteutettava mahdollisimman pian, jotta Valtatie 12 voidaan parantaa laatutasoltaan yhtenäiseksi turvalliseksi tieksi:

  • VT 8 ja VT 12 Rauman pohjoisen liittymän parantaminen
  • Tampere-Kangasala, väli Alasjärvi-Huutijärvi: liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tulee parantaa, tien palvelutasopuutteet haittaavat niin pitkämatkaista kuin kaupunkiseudun sisäistä liikennettä.
  • Yhteysväli Uusikylä-Tillola tulee parantaa korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.
  • Varmistetaan sujuva yhteys VT12 jatkona VT 15 pitkin HaminaKotka -satamaan

VT12-ryhmä esittää, että tien vaikutusalueen maakuntaliitot perustavat mahdollisten yhteistyökumppaniensa kanssa pysyvän VT 12 -edunvalvontatoimikunnan edistämään edellä mainittuja hankkeita. Lisäksi VT12-ryhmä pitää tärkeänä, että edunvalvonnassa tavoitellaan myös Eurooppatie 16 jatkamista niin, että E16 kulkisi Suomessa VT12 mukaisesti Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan sekä VT15:tä Kotka-Haminaan.

Eduskunnan VT12-ryhmä on perustettu vuonna 2021 tehostamaan poliittista vaikuttamista tien parantamiseksi. Tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista valtatie 12:n kehittämiseen liittyvistä hankkeista, edistää niitä poliittisesti sekä tehostaa edunvalvontaa yli puolue- ja vaalipiirirajojen.  Ryhmään kuuluvat Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mika Kari (Sd.) Hämeen vaalipiiristä.

Lisätietoja:
Mika Kari, kansanedustaja, Hämeen vaalipiiri puh 050 462 6614
Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, Päijät-Hämeen liitto, puh 040 547 7157