Ajankohtaista SustainBaltic-hankkeessa

Maisema ja luonnon monimuotoisuus merkittävässä asemassa Kokemäenjokilaakson ihmisille – tule kuulemaan lisää ke 21.11. Porin yliopistokeskukselle

Satakuntaliitto ja Turun yliopisto kartoittivat kesällä 2018 Kokemäenjokilaakson kulttuuri- ja virkistyskäyttöarvoja karttapohjaisella kyselyllä. Vastauksissa korostuivat alueen luontoon ja maisemaan liittyvät arvot sekä alueen merkitys erityisesti virkistyskäytön kannalta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 200 henkilöä ja he tunnistivat lähes 500 merkityksellistä kohdetta Kokemäenjokilaakson alueelta. Käyttötavoista kohteisiin liitettiin useimmin mahdollisuudet rentoutumiseen sekä luonnnossa liikkumiseen ja tarkkailuun, mikä kuvaa luonto- ja kulttuuriympäristöjen merkitystä alueen väestölle.

Ekosysteemipalvelut kestävän kehityksen apuvälineenä

Karttakysely on osa Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluihin ja kestävän käytön edistämiseen liittyvää suunnitelmaa. Ekosysteemipalveluiden avulla alueen taloudellisia, kulttuurillisia ja aluetaloudellisia arvoja on mahdollista kuvata kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa eri näkökulmien tehokkaampi huomioiminen osana käytännön suunnittelua. Ekosysteemipalveluita ei Suomessa vielä laajasti käytetä osana maankäytön suunnittelua, minkä vuoksi käsitteen merkitys ja sen suunnittelulle tuoma lisäarvo ovat kuitenkin vielä huonosti tiedossa.

Satakuntaliitossa on valmistunut suunnitelma ekosysteemipohjaisen suunnittelun kehittämisestä. Suunnitelman tavoitteena on avata ekosysteemipalveluiden ja ekosysteemipohjaisen suunnittelun käsitteitä sekä niiden yhtymäkohtia maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun. Mallialueena suunnitelmassa on käytetty Kokemäenjokilaaksoa, jossa tarve yhteensovittamiseen korostuu alueen luonto- ja kulttuuriarvojen sekä moninaisten ihmistoimintojen vuoksi.

Suunnitelma on toteutettu osana Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-hanketta, jonka tavoitteena on edistää rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelua pohjoisen Itämeren alueella.

Tuloksia esitellään keskiviikkona 21.11. Porin yliopistokeskuksella

Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluita koskevaa selvitystä sekä kulttuuri- ja virkistyskäyttökyselyn tuloksia esitellään keskiviikkona 21.11 klo. 14-17.30 Porin yliopistokeskuksella järjestettävässä “Kokemäenjoen äärellä – näkökulmia joen tulevaisuuteen” -seminaarissa. Seminaarin tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, mihin jokilaakson hyödyntäminen on menossa sekä miten kestävän kehityksen periaatteet tulisi ottaa huomioon alueen maankäytössä. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto (SustainBaltic), Satakunnan ammattikorkeakoulu (BlueSata) sekä Nakkilan kunta.

Seminaarin ohjelma on ladattavissa täältä. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Johanna Lantolle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (sähköposti johanna.lantto(at)ely-keskus.fi).

Lisätietoja

Asko Ijäs
Projektisuunnittelija
Satakuntaliitto
asko.ijas(at)satakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393

Nora Fagerholm
Dosentti
Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
nora.fagerholm(at)utu.fi
puh. +358 29 450 3572