Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen tiedote 15.12.2021

Satakunta saa EU-ohjelmavaroja yli 13 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmä linjasi alueellisen rahoituksen jaon Satakuntaliiton ja ELY-keskuksen välillä. Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelman kautta vuosien 2021 sekä 2022 rahoitusta saadaan maakuntaan yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Yhteissummasta 4,3 miljoonaa euroa kohdennetaan Satakuntaliiton myöntövaltuuksiin ja 8,8 miljoonaa euroa ELY-keskuksen myöntövaltuuksiin. Satakuntaliiton myöntövaltuus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. ELY-keskuksen myöntövaltuudessa on lisäksi rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimiin.

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä päätti EAKR- ja ESR+-rahoituksen kohdentamisesta kokouksessaan tänään. Satakuntaliitolle kohdennettiin uuden ohjelmakauden EAKR-rahoitusta 4,28 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa tulee myöntää tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantamiseen sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoon tähtääville hankkeille. Rahoitusta kohdennetaan myös digitalisaation, energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettiin Satakunnassa käytettäväksi 4,266 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta, jonka suurin käyttökohde on pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky. ELY-keskus vauhdittaa rahoituksella myös pk-yritysten energiatehokkuustoimenpiteiden kehittämistä sekä kiertotalouteen siirtymistä. Satakuntaan kohdistettava ESR+-rahoitus myönnetään hankkeille kokonaisuudessaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. ESR+-kehittämishankkeet liittyvät pääasiassa työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden edistämisen uusiin toimintatapoihin. ESR+ -toimenpiteisiin kohdennetaan kahden vuoden rahoituskehyksessä yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Uusi ohjelmakausi käyntiin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteutuksessa

Tänään maakunnan yhteistyöryhmässä päätetty alueellinen rahoituksenjakopäätös avaa mahdollisuuden ohjelman konkreettiseen käynnistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa myöntövaltuudet vuoden vaihteen tietämissä alueille. Myös uusi sähköinen hakujärjestelmä valmistuu hakujen avaamistoiminnon sekä hakemusten täyttämisten osalta vuoden vaihteen jälkeen. Satakuntaliitto yhdessä Länsi-Suomen muiden maakuntaliittojen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa järjestää infotilaisuuksia hankehakijoille tammikuussa kolmena eri aamuna (13.1., 20.1. ja 27.1.). Tämän jälkeen helmikuussa avautuu Satakunnassa haut alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta ’Uudistuva ja osaava Suomi’.

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä

Petri Salminen, puheenjohtaja, 050 598 5008

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi