REACT-EU

REACT-EU sisältyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineisiin

REACT-EU sisältyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineisiin ja tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. Määräraha koostuu aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) osuuksista sekä valtion rahoituksesta.

REACT-EU-välineellä (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Uusien toimintalinjojen sisältö on jo kansallisesti hyväksytty osaksi kuluvan kauden rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU -lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Ohjelmanmuutosasiakirja rakennerahastot.fi -sivustolla

Tutustu REACT-EU -hakuinfon 15.3.2021 materiaaleihin:

REACT-EU-info, EAKR JA ESR hakuinfo, Elina Hykkönen Pirkanmaan liitto

REACT-EU hakuinfo hanketoteuttajille Satakuntaliitto, Jyrki Tomberg Satakuntaliitto

REACT-EU ESR-hakuinfo Satakunta, Johanna Latvala, ELY-keskus, EU-rahoitus/Länsi-Suomen suuralue

REACT-EU hakuinfo yritystuet, Jaakko Ryymin, Keski-Suomen ELY-keskus

  • Jyrki Tomberg

    Jyrki Tomberg

    Rahoitusasiantuntija

    +358 50 569 6818
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi