Maakuntakaavan seuranta

Maakuntakaavojen tavoitteet toteutuvat kuntien laatiessa yleis- ja asemakaavoja ja muita maankäytön suunnitelmia. Viranomaistahot toteuttavat maakuntakaavoja tehdessään maankäyttöön liittyviä päätöksiä tai suunnitelmia. Satakuntaliitto edistää maakuntakaavan toteuttamista osallistumalla yleiskaavojen, asemakaavojen, maa-aineisten oton ja YVA-menettelyjen sekä muiden alueiden käytön toimialaan liittyvien hankkeiden viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyhteistyöhön ja valmistelemalla niihin liittyvät lausunnot. Maakuntakaavojen toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien ja viranomaistahojen kanssa.

Maakuntakaavojen toteutumista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, hankkeita, maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten selvitysten yhteydessä. Ennen maakuntakaavan laatimiseen ryhtymistä laaditaan lähtöaineistoksi myös maakuntakaavojen toteutuneisuuden seuranta.

Satakuntaliitto on myös laatinut maakuntakaavan toteutumisen seurannan karttapohjaisen sovelluksen. Sovelluksen avulla on mahdollista tarkastella maakuntakaavaa teemoittain jaoteltuna sekä arvioida kaavan toteutumista paikkatietoaineistojen avulla.

Satakunnan maakuntakaavan toteutumisen seurantasovellus

Sovelluksen liite – asumisen ja työssäkäynnin aluevarausmerkintöjen kehityksen seurantataulukot

  • Veli-Matti Rintala

    Veli-Matti Rintala

    Paikkatietoasiantuntija

    +358 44 711 4316
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi