Kaikki ajankohtaiset

Uutta pelottomasti kokeileva Vuorenmaa on Satakunnan Vuoden kylä 2021

Vuoden 2021 satakuntalaiseksi kyläksi on valittu Vuorenmaa Säkylästä. Tuomaristo arvosti erityisesti kylän reagointia vaikeaan korona-aikaan: toimintaa on jatkettu tilanteeseen mukautuen ja tapahtumia on järjestetty uudella, innovatiivisella tavalla. Kylällä on myös muun muassa tarjottu kauppa-apua ikäihmisille sekä organisoitu oivaltava karanteerikirjasto.

Neljän maakunnan yhteinen esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle korkeamman tuen alueiksi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat ovat tehneet yhteisen esityksen v. 2022 alkavan uuden ohjelmakauden II-tukialueiksi. Esitys on toimitettu Valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriöön 18.5.2021.

Satakuntaliitto ulkoistaa ICT-palvelunsa VSP Oy:lle

Satakuntaliitto ja Vakka-Suomen Puhelin Oy ovat solmineet sopimuksen liiton ICT-palvelujen ulkoistamisesta VSP:lle, joka on tähänkin asti vastannut Satakuntaliiton verkkotukipalveluista.  Kokonaisulkoistus kattaa ICT-lähitukipalvelut, helpdeskin, verkko- ja kapasiteettipalvelut, ICT-palvelupäällikköpalvelut sekä työasemien ja laitteiden hankinta- ja tukipalvelut. Palvelujen ulkoistaminen tapahtuu liikkeenluovutuksella ja sen myötä Satakuntaliiton oma IT-asiantuntija siirtyy VSP:n palvelukseen vanhana työntekijänä. VSP tuottaa Satakuntaliiton ICT-palvelut 1.6.2021 alkaen….

Satakunnan Vaikuttajakoulun haku avoinna!

Satakuntalaisille nuorille suunnattu Vaikuttajakoulu starttaa taas syyskuussa. Jos sinua kiinnostaa miten valtion hallinto toimii ja miten voit vaikuttaa asioihin, hae Vaikuttajakouluun! Koulutus on valituille ilmainen. Lue lisää täältä

Kuntavaaliehdokkaiden infomateriaalit

Täältä löydät ajantasaiset Satakunnan kunnallisvaaliehdokkaiden infomateriaalit

Maakunnallinen viherrakenneselvitys on työn alla – tarkastelussa ovat arvokkaat luonnon ydinalueet ja niiden väliset yhteydet

Satakuntaliitto on aloittanut maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisen. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä. Viherrakenneselvitys toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan päivittämistä koskevan suunnittelun tausta-aineistona. 

Satakunnan teollisuus luo tulevaisuutta Suomelle!

Rauma Marine Constructionsin telakka on saanut tasmanialaiselta varustamolta kahden matkustaja-autolautan rakentamisesta tilauksen. Tilauksen työllisyysvaikutus on varsin merkittävä – 3 500 henkilötyövuotta, ja rakentaminen aloitetaan ensi keväänä.

Vaikuttavaa tekemistä

Maakuntajohtajan blogi huhtikuu 2021

Satakunnan Edunvalvontafoorumin esitykset 18.3.2021

Täältä löydät Satakunnan Edunvalvontafoorumin esitykset

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierroksella

Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti.

REACT-EU rahoitushaku avoinna 10.5.2021 asti (EAKR ja ESR-rahoitus)

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea hankkeisiin yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Huittinen on hulluna yrittäjyyteen – ”Tulee tunne, että yrittäjiä ihan aidosti arvostetaan”

Satakunnan Yrittäjät palkitsee vuosittain Satakunnan yrittäjäaktiivisimman kunnan. Vuonna 2019 ja 2020 palkinnon pokannut Huittinen on ensimmäinen kaupunki tai kunta, joka voittaa palkinnon peräkkäisinä vuosina.

Satakunnan suuntaan

Hyvää ja toivottavasti tervettä vuotta 2021 kaikille! Olemme tulleet vuoteen 2021 vaikean ja erikoisen ajan kautta. Toivoa paremmasta on, mutta tuo toivo on lunastettava, sillä emme saavuta paluuta vapaampaan toimintaympäristöön tai Satakunnalle parempaa tulevaisuutta ilman omia toimenpiteitämme. Nyt ovat kyseessä meidän kaikkien toimenpiteet niin jokapäiväisessä elämässämme kuin päätösvaltaa omaavien toimet Satakunnan vetovoiman, viihtyvyyden, osaamisen ja…

Kasvun mahdollisuus raportit

Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet koronapandemiasta toipumiseen ja uuteen kasvuun.

Satakunnan kasvun mahdollisuus -työn tuloksia

Työn tuloksena syntyy laaja materiaali niistä toimenpiteistä, joiden pohjalta Satakunta pystyy nousemaan koronapandemian toisessa vaiheessa ja pandemian jälkeen ekologisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävään kasvuun.