Kaikki ajankohtaiset

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi alkaa

Satakuntaliitto käynnistää tänä keväänä maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin.

Maakuntahallitus 14.2.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 14.2.2022

Valtatiestä 8 Suomen ensimmäinen Älyväylä

Valtatie 8 eli Kasitie länsirannikolla on Suomen vahvimpia vientiteollisuuden alueita. Sen varrelle sijoittuu monipuolisesti erilaista teollisuutta ja teknologisen osaamisen keskittymiä. Valtatien 8 kehittäminen kohti älykästä liikennettä ja kuljetusjärjestelmiä on näin ollen hyvin luontevaa.

Väyläviraston investointiohjelma lupaa Satakuntaan liikennehankkeita

Väylävirasto on julkaissut investointiohjelmansa vuosille 2022–2029. Ohjelmassa on iloksemme tunnistettu Satakunnan kehittämistarpeita ja rahoitettavaksi on nostettu mm. VT 2 parantaminen Porin keskustassa. Investointiohjelma on virkamiesesitys vuosien -22–29 aikana toteutettavista liikennehankkeista, ja lopulliset päätökset toteutukseen pääsevistä hankkeista tekee eduskunta.

Kyllä me opimme ja uudistumme

Maakuntajohtajan blogi joulukuussa 2021

Maakuntahallitus 20.12.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 20.12.2021

Satakuntaan ensi vuodelle yhteensä 1,45 miljoonaa euroa lisärahoitusta

Valtion ensi vuoden budjetti lähestyy eduskunnassa lopullista täysistuntokäsittelyä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tehnyt hallituksen ensi vuoden talousarvioon lisäyksiä. Satakunta saa lisärahoitusta yhteensä 1,45 miljoonan euroa.

Satakunnan talous vahvassa nousussa – koronaa edeltänyt taso saavutettu

Satakunnan talous toipui vahvasti vuoden 2021 tammi-elokuun aikana. Etenkin kevät sujui menestyksekkäästi. Helmikuusta 2021 alkaen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on ollut jonkin verran korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos lausunnoilla 7.12.2021-25.1.2022

Satakunnan edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2015. Tätä suunnitelmaa on nyt päivitetty vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, maakunnan ja kuntien nykyisiä kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä keväällä 2021 valmistuneen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksia.

Satakunnan viherrakenneselvitys on valmistunut – tarkastelussa arvokkaat luonnon ydinalueet ja niiden väliset yhteydet

Satakunnan viherrakenneselvitys on valmistunut. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoaluei-den ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Valmistunut selvitystyö on osa maan-käyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maakunnallista suunnittelutyötä ja toimii Satakunnan kokonaismaa-kuntakaavan laadintaa koskevan suunnittelun tausta-aineistona.

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta 2030

8.11.2021 julkaistu Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta 2030

Maakuntahallitus 22.11.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 22.11.2021

Satakunnan oma Matkailun kehittämiskeskus aloittaa toimintansa

Viimeisten vuosien aikana matkailu toimialana on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on kurittanut matkailualaa, se on edellyttänyt alan yrityksiltä uusiutumista. Nyt perustettu Matkailun kehittämiskeskus tukee tätä positiivista kehitystä Satakunnassa. Keskeistä Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan kehittämiskeskuksen toiminnassa on alan liiketoiminnan vahvistaminen ja matkailuyritysten rohkaiseminen toimintansa kehittämisessä. Kehittämiskeskus aktivoi matkailualan yhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita….

Maakuntahallitus 18.10.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 18.10.2021

Satakunta saa uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 91 miljoonan euron rahoituskehyksen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jakoa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä. Satakunta on saamassa Euroopan unionilta rahoitusta vuosina 2021-2027 yhteensä 57 626 901 euroa. Se on 38,0 euroa asukasta kohti. EU-rahoitus jakautuu…

Maakunnallinen nuorisovaltuusto -hanke on käynnistynyt

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke lähti käyntiin elokuun puolessa välissä ja jatkuu 31.12.2022 asti. Hanke on osa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman hankkeita. Hankekoordinaattorina hankkeessa toimii Emmi Haapanen.   Satakunnassa on tunnistettu tarve pysyväisluontoiselle maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Taustalla on nuorten tarve ja oikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja…