Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan käynnistämisestä viime vuoden lopulla. Maakuntakaavaprosessi on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kaikki maankäyttömuodot kattavana kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet koko maakunnan alueella. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat voimassa olevat Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, joiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkastellaan uudistuneiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uusimpien selvitysten, suunnitelmien ja inventointitietojen nojalla. Tarkoituksena on, että voimaan tullessaan Satakunnan maakuntakaava 2050 kumoaa Satakunnan aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen virallinen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa Satakunnan kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on asetettu julkisesti nähtäville palautteiden antamista varten. Osallistumis- ja arviointi- suunnitelma on nähtävillä 13.5.2022 asti Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Satakuntaliiton verkkosivuilla: https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/aloitusvaihe/

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa nähtävilläoloaikana sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi tai postiosoitteeseen Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL260, 28101 Pori.

Satakuntaliitto on lähettänyt kunnille, viranomaisille ja sidosryhmille lausuntopyynnön Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavan tarkemmat tavoitteet määritellään kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisesti kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Satakuntaliitto on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön yhteydessä pyytänyt kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä esityksiä kaavan tavoitteiksi.

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Daniel Nagy

  Maakunta-arkkitehti

  +358 44 711 4348
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Anne Nummela
  Anne Nummela

  Maakuntainsinööri

  +358 44 711 4317
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Esa Perttula
  Esa Perttula

  Liikennesuunnittelija

  +358 44 711 4370
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Anne Savola
  Anne Savola

  Ympäristöasiantuntija

  +358 50 596 1362
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi