Väyläviraston investointiohjelma lupaa Satakuntaan liikennehankkeita

Väylävirasto on julkaissut investointiohjelmansa vuosille 2022–2029. Ohjelmassa on iloksemme tunnistettu Satakunnan kehittämistarpeita ja rahoitettavaksi on nostettu mm. VT 2 parantaminen Porin keskustassa. Investointiohjelma on virkamiesesitys vuosien -22–29 aikana toteutettavista liikennehankkeista, ja lopulliset päätökset toteutukseen pääsevistä hankkeista tekee eduskunta.

Investointiohjelmassa on esitetty rahoitusta seuraaville investoinneille

Raidehankkeet

Raidehankkeiden osalta kantavuuden nostoa 250 kilonewtoniin Harjavalta-Kokemäki sekä Porin Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosuudella.

Pääväylien parantaminen

VT 2 parantaminen Porin keskustassa 60 M€

Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Alueen nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan sekä koko tiejaksolle toteutetaan meluntorjuntaa. Hankkeen tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu vuonna 2022.
Hankkeen yhteydessä voidaan toteuttaa myös vt 8 Tiiliruukin eritasoliittymä, josta on 2020 valmistunut aluevaraussuunnitelma.

Parantaminen vaikuttaa merkittävästi tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Lisäksi tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys paranee.

VT 2 Ruskila-Haistila, Ulvila ja Nakkila, 6 M€

Hankkeessa tullaan lisäämään alueelle ohituskaistoja sekä liittymäjärjestelyjä. Parannusten ansiosta liikenneturvallisuus paranee ja erityisesti kohtaamisonnettomuudet vähenevät.

Muun tieverkon palvelutason säilyttäminen ja parantaminen

Vt 11 Koiviston silta ja Pikkuhaaran silta, Pori ja Ulvila, 10M€

Reitillä on kysyntää raskaimmille erikoiskuljetuksille, mutta sillan kantavuus ei tällä hetkellä riitä. Siltoja ei voida pitää erikoiskuljetusreitistöissä eikä siltojen ylitse voida myöskään avata HCT-reittejä. Siltojen kantavuus rajoittaa monia itä-länsisuunnan yhteyksiä tieverkolla. Korvaava yhteys kiertää Vaasan kautta.

Parantamishankkeet

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle myönnetyllä rahoituksella:

 • Vt 2 Huittisten kohdalla, Huittinen, 7 M€
 • Mt 2440 jalankulku- ja pyörätien rakentaminen välille Antinkartano-Viikkala, Ulvila ja Nakkila, 3 M€
 • Raskaan liikenteen taukopaikat (2-3 kpl) Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, 2 M€

Helsinki-Forssa-Pori-neuvottelukunta pääsi kokouksessaan 26.1. tuoreeltaan iloitsemaan valtatien hankkeiden huomioinnista investointiohjelmassa. Neuvottelukunnassa on edustettuina neljän eri maakunnan alueelta kansanedustajia, kuntia ja niiden luottamushenkilöitä sekä elinkeinoelämän ja maakuntien liittojen edustajia.

 • Sanna Oksa
  Sanna Oksa

  Yhteiskuntasuhdevastaava

  +358 44 711 4390
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi