Kyllä me opimme ja uudistumme

Maakuntajohtajan blogi joulukuussa 2021

Otsikolla tarkoitan sekä tätä viheliäistä koronaa että toki paljon positiivisempaa eli Satakunnan kykyä ja tahtoa uudistua.

Ensin pakollinen ja vastentahtoinen korona, joka vaikeuttaa jälleen tekemisiämme ja vaikuttamistoimenpiteitämme paljon enemmän kuin vielä marraskuun 2021 alussa oletimmekaan. Nyt joulun ja vuodenvaihteen alla toivon sydämestäni, että kaikki, jotka voivat suojata läheisiään ja itseään rokottautumalla, sen myös tekisivät. Nyt jälleen kerran tapaamisiamme harkitusti ja suojatusti toteuttamalla pysymme saamaan tuon muuntuvan, viheliäisen viruksen hallintaan. Pois emme virusta saa, mutta tässäkin asiassa meidän pitää oppia elämään ”uudessa normaalissa”.

Kiitoksen sanon siitä, että asiat on saatu sujumaan, vaikka tapaamiset ovat olleet rajallisia jo lähes kahden vuoden ajan. Hyvin ihmiset ovat jaksaneet viedä asioita eteenpäin ja järjestelmät ovat muuntuneet uusiin toimintatapoihin.

Päättyvän vuoden 2021 aikana kuntavaalien jälkeen on saatu uudet poliittiset toimielimet valittua ja aktiivinen toiminta on päässyt hyvään vauhtiin. Satakuntaliiton osalta erityisen merkittävää on loppuvuoden aikana ollut osaamisen kehittämistä koskevan työn eteenpäin kuljettaminen, uuden Satakuntastrategian hyväksyminen maakuntavaltuustossa joulukuussa ja elinkeinorakenteen uudistumista edistävissä edunvalvontatöissä mukana oleminen. Unohtaa ei toki pidä ilmastopolitiikan merkityksen kasvua ja sitä, että Satakuntaliitto sai ympäristöministeriöltä kuntien ilmastotoimia edistävään hankkeeseen rahoituksen vuoden 2021 lopulla.

Kun katsomme Satakuntaliiton näkökulmasta vuoteen 2022, niin vuoden alussa korostuvat Satakuntastrategian toimeenpanoon liittyvät asiat erityisesti maakuntaohjelman toteuttamisen ja kokonaismaauntakaavan uudistamistyön aloittamisen sekä maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksymisprosessin kautta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden käytännön aloittaminen sekä uuden aluekehityslain mukaiset aluekehitystoimet ovat vuoden 2022 alussa merkittävässä roolissa. Myös Satakunnan hyvinvointialueen käynnistymisen edistäminen on Satakuntaliiton kannalta iso ja merkittävä asia.

Nostan erikseen esille osaamisen kehittämistä koskevan prosessin, jossa vuoden 2022 alussa jatketaan kesällä 2021 valmistuneen ja loppuvuoden aikana jo osaltaan positiivisen vaikutuksen maakunnan kehittymisedellytyksiin antaneen (esim. Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen uudet avaukset ja painopisteet) Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan työn toimeenpanoa. Tätä työtä jatketaan kahdeksan valitun painopistee kautta:

 • tarvitaan yhteinen etenemisstrategia
 • tarvitaan pitkäjänteisen työn tekemiseksi resurssi
 • tekniikan yliopistopohjaisen kandidaattikoulutuksen aloittaminen ja lisäämisen yhteensovittaminen SAMKn tekniikan toimintojen kanssa
 • sote-alan koulutuksen ja tutkimuksen lisääminen (sekä määrä että monipuolisuus)
 • koulutuspohjaisen maahanmuuton lisääminen ja siihen liittyvät toimet
 • yliopistokeskustoiminnan kehittäminen (lainsäädäntöpohja ja hyödyt emoyliopistoille)
 • Turun yliopiston Raumalla olevan kampuksen kehittämisen turvaaminen ja edistäminen osana Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisen kokonaisuutta
 • tki-klusterin parempi hahmottaminen ja klusterin kehittäminen yhdessä alueen elinkeinoelämätoimijoiden kanssa

Vahvasti satakuntalaisten ihmisten osaamiseen ja kehitystahtoon luottaen haluan toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2022!

 • Kristiina Salonen
  Kristiina Salonen

  Maakuntajohtaja

  +358 50 512 0010
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi