Satakuntaliitto käynnistää maakunnan ilmastoyhteistyöryhmän toiminnan

Satakuntaliitossa on käynnistynyt ympäristöministeriön osarahoittama hanke alueellisesta ilmastotyöstä, jonka keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä.

Satakuntaliitto on pyytänyt Satakunnan kuntia nimeämään edustajansa hankkeen ajaksi maakunnan ilmastoyhteistyöryhmään. Lisäksi Satakuntaliitto on kutsunut ryhmään Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten sekä SAMKin Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Cane­mure) -hankkeen edustajat, joiden mukanaolo on tärkeää maakunnallisen kumppanuusverkoston kehittämisen kannalta. Ilmastoyhteistyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran kevään 2022 aikana.

Aikavälillä 1.1.2022-31.5.2023 toteutettavassa Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa kannuste­taan etenkin uusia kuntia mukaan tavoitteelli­seen ilmastotyöhön. Kunnille tarjotaan ajankohtaista ilmastotietoa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista, sekä mahdollistetaan kuntien verkostoituminen keskenään ja muiden hanke­toimijoiden kanssa maakunta- ja seutukuntatasolla. Keskeinen osa hankkeen toteutusta on kehittää kuntien hal­lintokuntien keskinäistä ja luottamushenkilöi­den kanssa tehtävää yhteistyötä ja tietoisuutta ilmastoasioissa 1-3 esimerkkikunnan kanssa.

Hankkeen tuloksena valmistuu toimintamalli, joka keskittyy maa­kunnan liiton mahdollisuuksiin tehdä uuden alue­kehityslain 17§:n mukaista maakunnallista ilmasto­työtä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää: Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi