Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos lausunnoilla 7.12.2021-25.1.2022

Satakunnan edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2015. Tätä suunnitelmaa on nyt päivitetty vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, maakunnan ja kuntien nykyisiä kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä keväällä 2021 valmistuneen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksia.

Satakuntaliitto pyytää nyt kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa suunnitelmaluonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.1.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi tai osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 PORI.

Työ on edennyt lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelystä toimenpideohjelmaluonnokseen

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asukkaiden arjen liikkumisen, elinkeinoelämän kuljetuksien sekä alueen kilpailukyvyn kannalta. Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta.

Suunnitelman päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja maakunnan kuntien kanssa tammikuussa 2021. Kevään 2021 aikana analysoitiin maakunnan ja liikenteen kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä. Sen perusteella asetettiin liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet ja tavoitteita tarkentavat kehittämislinjaukset. Keskeisille liikennejärjestelmän palvelutasotekijöille ja yhteiskunnallisille reunaehdoille määritettiin konkreettiset tavoitetasot, joiden avulla arvioitiin toimenpiteiden tarvetta ja kohdistumista.

Tavoitteiden ja palvelutasotarkastelujen ohjaamana on määritetty kehittämisteemat ja laadittu toimenpideohjelmaluonnos. Toimenpiteiden ajoituksissa ja priorisoinnissa on otettu huomioon niiden suunnitteluvalmius sekä valtakunnalliset suunnitelmat ja rahoitusnäkymät. Suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteiden perusteluja ja vaikutuksia kuvaava arviointi.

Suunnitelmaa on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa

Suunnitelmaa on laadittu vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Työn ohjausryhmään kuuluu maakuntaliiton, kaupunkien, seutukuntien, valtion liikenneviranomaisten, satamien, kuljetusyrittäjien ja kauppakamarien edustajia.

Työn alkuvaiheessa liikennejärjestelmän kehittämistarpeita ja -näkymiä käsiteltiin seututilaisuuksissa ja laajassa sidosryhmäseminaarissa. Seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät ovat käsitelleet suunnitelmaa huhti- ja syyskuussa. Lausuntovaiheen alussa suunnitelmaluonnosta esitellään sidosryhmille esittelytilaisuudessa 14.12.2021.

Lausuntopyyntö on avoin kaikille. Suunnitelma-aineisto on nähtävänä Satakuntaliiton sivuilla täältä

Lisätietoja suunnitelmaluonnoksesta ja lausuntopyynnöstä antavat:

SATAKUNTALIITTO

Liikennesuunnittelija Esa Perttula puh. 044 711 4370, esa.perttula@satakunta.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

Kehittämispäällikkö Juha Mäki puh. 040 579 4222, juha.maki@ely-keskus.fi