Kaikki ajankohtaiset

Tieverkon kunto on heikkenemässä tienpidon rahoituksen vähentyessä ja yleisen kustannustason nousun takia

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 8.5.2023

Maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys varmentaa, että sloganille ”Vihreän siirtymän Satakunta” on katetta

Satakuntaliitto järjesti 20.4.2023 maakunnallisen ilmastoseminaarin teemalla Satakunnan vihreä siirtymä – kunnat toimijoina ja mahdollistajina.

Interreg Central Baltic 2021-2027 rahoitusinfo -webinaari 27.4.

Satakuntaliitto järjestää torstaina 27.4. klo 9-10 rahoitusinfon, jossa Interreg Central Baltic -ohjelman Suomen kansallinen kontaktipiste Safira Schubak esittelee ohjelmaa. Tilaisuudessa kuullaan myös hanketoimijan kokemuksia Central Baltic -ohjelman hankkeisiin osallistumisesta.

Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku on auki!

Satakuntaliitto on avannut ensimmäisen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan rahoitushaun kehittämis- ja investointihankkeille EURA 2021 -järjestelmässä. Haku on avoinna 20.4.-9.6.2023.

Satakuntaliiton maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran uuden maakuntajohtaja Kristiina Salosen kanssa

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 17.4.2023

Kutsu maakunnalliseen ilmastoseminaariin 20.4.2023 teemana kuntien rooli vihreän siirtymän mahdollistajina

Satakuntaliitto kutsuu maakunnan kuntatoimijat ja kuntien yhteistyötahot maakunnalliseen ilmastoseminaariin torstaina 20. huhtikuuta 2023 klo 8.30–12 Porin yliopistokeskukseen (Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori). Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, johon on etäosallistumismahdollisuus Teamsilla.

Satakuntaliitto hyväksyi ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR-hankkeet

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden  se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man  to­teu­tu­mis­ta.

Satakuntaliitto osallistuu Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä ohjelman valmisteluun

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 13.3.2023

Satakunnan kysely- ja keskustelutilaisuus eduskuntavaaliehdokkaille.

Hyvä satakuntalainen eduskuntavaaliehdokas, tervetuloa Satakunnan kysely- ja keskustelutilaisuuteen torstaina 9.3.2023 klo 17-19 Porin yliopistokeskuksen auditorioon (Pohjoisranta 11 A).

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä jää eläkkeelle

Asko haluaa kiittää kaikkia yhteistyöstä vuosien varrella.

Satakunnan täsmennetyt hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet

Satakunnan täsmennetyt hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet teksti- sekä esitemuodossa.

Lähde opiskelemaan elintarvikealaa Satakuntaan!

Satakunnassa käynnistyy ensi syksynä moderni, yrityselämälähtöinen elintarviketuotantoon suuntautuva insinöörikoulutus

Satakuntaliitto kehittämässä kuntien kulttuuritoimintaa Satakunnassa

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta.

Kristiina Salonen aloittaa vs. maakuntajohtajana 1.4.2023

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Kristiina Salosen johtajasopimuksen, virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on Brysselissä 30.1. – 1.2.2023.

Länsi-Suomen maakuntahallitusten vierailulla mukana ovat myös Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntahallitukset. Matkan tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa EU-tason keskeisimmistä haasteista ja maailmantilanteesta sekä tiivistää yhteistyötä Länsi-Suomelle keskeisissä teemoissa kuten  EU:n koheesiopolitiikassa, vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, saavutettavuudessa, alue- ja rakennepolitiikassa sekä  tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Satakunnan ammattialojen osaamistarvekysely

Satakuntaliitto järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa osaamistarvekyselyn Satakunnan alueella. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattien muuttuvia osaamistarpeita, jotta ne voidaan ottaa paremmin huomioon koulutuksen suunnittelussa ja maakunnan strategisessa kehittämisessä. Kysely täydentää Opetushallituksen kesällä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä Satakunnan alueen näkökulmasta. Vastauksia kyselyyn voi laittaa 7.2.2023 saakka. Kyselyä on voi myös jakaa…