Kaikki ajankohtaiset

Satakuntaliitto kehittämässä kuntien kulttuuritoimintaa Satakunnassa

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta.

Kristiina Salonen aloittaa vs. maakuntajohtajana 1.4.2023

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Kristiina Salosen johtajasopimuksen, virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on Brysselissä 30.1. – 1.2.2023.

Länsi-Suomen maakuntahallitusten vierailulla mukana ovat myös Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntahallitukset. Matkan tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa EU-tason keskeisimmistä haasteista ja maailmantilanteesta sekä tiivistää yhteistyötä Länsi-Suomelle keskeisissä teemoissa kuten  EU:n koheesiopolitiikassa, vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, saavutettavuudessa, alue- ja rakennepolitiikassa sekä  tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Satakunnan ammattialojen osaamistarvekysely

Satakuntaliitto järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa osaamistarvekyselyn Satakunnan alueella. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattien muuttuvia osaamistarpeita, jotta ne voidaan ottaa paremmin huomioon koulutuksen suunnittelussa ja maakunnan strategisessa kehittämisessä. Kysely täydentää Opetushallituksen kesällä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä Satakunnan alueen näkökulmasta. Vastauksia kyselyyn voi laittaa 7.2.2023 saakka. Kyselyä on voi myös jakaa…

Satakunnan korkeakoulusäätiö vahvistuu – tekniikan tohtori Katariina Yrjönkoski nimitetty säätiön toimitusjohtajaksi

Satakunnan korkeakoulusäätiö vahvistaa entisestään rooliaan satakuntalaisen korkeakoulutuksen tukitoimijana.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää

Länsi-Suomen maakuntiin kohdistuu yhteensä 137,9 milj. € uutta EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka
tunnetaan myös lyhyesti nimellä JTF (Just Transition Fund). Koko Suomen alueelle rahasto tuo 465 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä.

Satakunnan Vuodenvaihteen juhlassa 2023 palkitut

Satakuntaliitto on palkinnut vuonna 2022 ansioituneita Eurassa 13.1.2023 Satakuntaliiton ja Euran kunnan järjestämässä Satakunnan Vuodenvaihteen juhlassa. Hopeinen Satakunta-mitalin myönnettiin WinNovan eläköityvälle toimitusjohtajalle Lasse Schultzille. Pronssinen Satakunta-mitali myönnettiin innovatiivisesta yhteistyöstä yhteisesti Vatajankoski Oy:lle ja Kankaanpään kaupungille. Vuoden 2022 Satakunnan aluesuunnittelumitalin sai Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. Nuori Satakuntalainen-mitali jaettiin Pyhäjärvi-teatterin nuorten ryhmälle.

Satakuntalaiset energia-alan toimijat, viranomaiset ja elinkeinoelämä toimivat yhdessä sähköpulan välttämiseksi

Suomen sähköjärjestelmä toimii, kun sähköntuotanto ja sähkön kulutus ovat yhtä suuria. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat sekä tuotannon että kulutuksen määrät. Tänä talvena voi olla edessä tilanteita, että Suomessa sähkönkulutus on suurempaa kuin tuotanto eikä naapurimaista saada ostettua riittävästi sähköä, syntyy sähköpula. Satakunnan kuntajohtajat ovat kokouksessaan 30.11. päättäneet, että Satakuntaan kootaan energiaverkkojen mahdollisia säännöstelyjä ja häiriötilanteita ajatellen…

Satakuntaliiton joulutervehdys

Satakuntaliiton väki kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023.

Vuonna 2023 haetaan Vuoden Kylää Satakunnassa 29. kerran

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 19.12.2022

Satakunnan hallituspuolueiden edustajat iloitsevat: Satakunta sai tarpeellisia määrärahalisäyksiä alueen tärkeisiin liikenne- ja matkailuhankkeisiin

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tiistaina 13.12.2022 mietintönsä valtion vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Satakuntalaiset kansanedustajat Eeva Kalli (kesk.), Jari Myllykoski (vas.), Heidi Viljanen (sd.) ja Kristiina Salonen (sd.) iloitsevat maakuntaan kohdistetuista tärkeistä lisäpanostuksista yhteensä 2,2 miljoonan euron edestä.

Kristiina Salonen on Satakunnan uusi maakuntajohtaja

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston kokouksen tiedote 9.12.2022.

Maakuntavaltuuston kokous seuranta

Maakuntavaltuuston kokous pidetään perjantaina 9.12.2022 kello 10.30 alkaen Porin yliopistokeskuksessa, Pohjoisranta 11 A, Pori Esityslista on luettavissa internetissä osoitteessa: https://satakunta.tweb.fi. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa osoitteessa pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Maakuntavaltuuston kokousta pystyy seuraamaan: täältä.

Satakunnan talous yhä vahvassa nousussa alkuvuonna 2022 – näkymät kuitenkin heikentyneet

Katsaus Satakunnan talouteen, joulukuu 2022.

Monet mahdollisuudet kuvaavat Satakunnan tulevaisuutta

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2022 keräsi lähes 200 osallistujaa Porin yliopistokeskukselle sekä etälinjoja pitkin.

Eduskunnan VT12-ryhmä: Valtatietä 12 on kehitettävä kokonaisuutena

Valtatie 12 vaikutusalueen kansanedustajat katsovat, että valtakunnallisesti merkittävä poikittaisyhteyttä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena. VT 12 rooli on noussut nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa aiempaa huomattavasti merkittävämmäksi Suomen huoltovarmuuden ja koko maan logistisen järjestelmän toimivuuden mahdollistajana sekä toimivana yhteytenä Eurooppaan.