Kaikki ajankohtaiset

Valtatiellä 2 on useita toteutusvalmiita hankkeita, jotka on saatava käyntiin.

Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan (HFP) vt2-kannanotto

Maakuntahallitus 29.8.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 29.8.2022

Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmälle uusi puheenjohtaja

Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän puheenjohtajuus vaihtuu kalenterivuosittain. Puheenjohtajuus siirtyy Eeva Kallilta (kesk.) Matias Marttiselle (kok.). Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmään kuuluvat kaikki Satakunnan kahdeksan kansanedustajaa. Satakuntaliitto koordinoi ryhmän toimintaa maakunnassa. Lisätiedot: Sanna Oksa, yhteiskuntasuhdevastaava, sanna.oksa@satakunta.fi Matias Marttinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, matias.marttinen@eduskunta.fi

Satakunnan hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet

Satakunnan hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet teksti- sekä esitemuodossa.

Satakuntaliitto mukana SuomiAreenassa

Katso viikon ohjelma.

Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

EAKR-rahoitushaku avoinna 31.8.2022 asti

Satakuntaliitossa on haettavana EAKR-rahoitusta n. 4,3 milj. euroa. Hakuaika päättyy 31.8.2022

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventoinnin maastotyöt alkavat

Satakuntaliitto on käynnistänyt helmikuussa 2022 maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin. Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään aineistoa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakunnan Vuoden Kylä 2022 titteli Kellahdelle!

Vuoden 2022 satakuntalaiseksi kyläksi on valittu Kellahti Porista. Valinnan tehnyt tuomaristo arvosti erityisesti kylän raikasta viestintää ja näkyvyyttä. Kellahti näkyy omilla kotisivuillaan, Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi Kellahden kyläyhdistys ja kyläläiset ovat tehneet aktiivista vaikuttamistyötä mm. kutsumalla maakuntamme kansanedustajia vierailulle kylälle, olemalla aktiivisesti yhteydessä Porin kaupunkiin ja kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä kannanottoja.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut

Satakuntaliitto on yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa laatinut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelman tavoitteet ovat saavutettavuus, kilpailukyky, kestävyys ja turvallisuus.

Satakunnan 2022 Vuosijuhlassa palkitut

Satakunnan 2022 vuosijuhlaa vietettiin 6.5.2022 Karvia-talolla yhteistyössä Karvian kunnan kanssa. Vastaavaa juhlallista tilaisuutta ei olla päästy toteuttamaan vuoden 2020 jälkeen. Tilaisuudessa nähtiin ja kuultiin upeita puheita ja musiikkiesityksiä sekä palkittiin vuonna 2021 ansioituneita.
Satakuntaliitto jakaa perinteisesti vuosijuhlassaan seuraavat huomionosoitukset: Hopeinen Satakunta-mitali, Pronssinen Satakunta-mitali sekä Nuori Satakuntalainen-mitalin.

Maakuntahallitus 25.4.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 25.4.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen tiedote 20.4.2022

Satakunnan kulttuuristrategia 2030 on valmistunut. Satakunnan edellinen kulttuuristrategia (2015–2020) hyväksyttiin vuonna 2015. Kulttuuristrategia päivitettiin Satakunnan kulttuuristrategiaksi 2030.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan käynnistämisestä viime vuoden lopulla. Maakuntakaavaprosessi on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Satakuntaliitto käynnistää maakunnan ilmastoyhteistyöryhmän toiminnan

Satakuntaliitossa on käynnistynyt ympäristöministeriön osarahoittama hanke alueellisesta ilmastotyöstä, jonka keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä.

Ruoka- ja energiaturva on turvattava myös tulevaisuudessa

Satakunnalla on vahvaa ja monipuolista alkutuotantoa sekä merkittävää ja kehittyvää omaa elintarvikejalostusta. Ruoka- ja energiahuollon perusta on siis kunnossa oman maakunnan tarpeisiin ja sen ylikin.