Kaikki ajankohtaiset

Ilmoittaudu mukaan Satakunnan kulttuuristrategian seurannan ja arvioinnin suunnittelutyöryhmiin!

Mikä on kulttuurin ja taiteen merkitys Satakunnassa? Minkälaista alan koulutusta maakunnassa on, ja mihin ammattilaiset työllistyvät? Luova talous ja yrittäjyys? Tapahtumat ja kulttuurimatkailu? Miten eri rahoitusmahdollisuuksia on hyödynnetty? Mikä on kulttuurikasvatuksen tilanne?

Tule mukaan ideoimaan ja liity Ilon ja valon Satakunta 2024 suunnitteluryhmään!

Kiinnostaako ideoida Satakunnan kulttuuri- ja taidetarjontaa näkyvämmäksi? Nyt on hyvä mahdollisuus siihen!

EAKR ja JTF-rahoitushakuja avoinna!

Satakuntaliiton EAKR-rahoituksen haut ovat avoinna 31.12.2023 asti ja JTF-haku 15.12.2023 asti.

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys valmistunut.

Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi 17.11.2023 Raumalla

Maakunnallinen kulttuurifoorumi järjestetään vuosittain ja se kokoaa yhteen maakunnan kulttuuri- ja taidealojen toimijat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kulttuurialaa koskevista asioista ja ilmiöistä. Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi on suunnattu kulttuurialan toimijoille, kuntien edustajille sekä kaikille kulttuuriasioista kiinnostuneille.

Otson päivä 11.10.2023

Vinkkejä Satakunta-päivän viettoon

Tiesitkö, mitä Satakuntaliiton aluekehitys tekee?

Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoman blogikirjoitus

Ilon ja valon Satakunta-hanke viestii kulttuurin ja taiteen merkityksestä!

Satakuntaliiton koordinoima, OKMn osarahoittama Ilon ja valon Satakunta – hanke viestii kulttuurin- ja taiteen merkityksestä Satakunnan alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja hyvinvointia vahvistavana toimintana.

Satakunnan kunnissa tehdään ilmastotyötä kuntien omista lähtökohdista

Satakunnassa on tehty jo pitkään ilmastotyötä useamman kunnan yhteistyönä hankerahoitteisesti, esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Vuodesta 2018 lähtien kansallista ilmastopolitiikkaa on edistetty Satakunnassa kuusivuotisessa EU:n Life IP Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa, jota koordinoi alueella Satakunnan ammattikorkeakoulu. Kansallisena koordinaattorina laajassa hankkeessa toimii Suomen ympäristökeskus. Canemure-hankkeen tavoitteena on edistää kuntien osallistumista Hinku -ilmastonmuutoksen…

JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille on auki!

Satakuntaliitto on avannut Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan rahoitushaun kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille EURA 2021 -järjestelmässä.

Satakunnan kesä koostuu kulttuurista ja tapahtumista!

Satakuntaliiton koordinoima, OKMn osarahoittama Ilon ja valon Satakunta – hanke on koonnut yhteen Satakunnan kuntien kesäisiä kulttuuritapahtumia. Tutustu ja ota haltuun Satakunnan runsas tapahtumatarjonta !

Ilon ja valon Satakunta -hanke on saanut uuden graafisen ilmeen

Hankkeen tunnistaa tästä lähin iloisesta karhusta, joka viestii kulttuuriin liittyvistä teemoista ja ajankohtaisista asioista kaikkialla Satakunnassa. Ilon ja valon Satakunta -hankkeen graafisen ilmeen on luonut Oskari Huhtanen. Ilon ja valon Satakunta (1.1.2023-31.12.2024) on Satakuntaliiton koordinoima, Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämishanke.

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi on valmistunut

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadintaa varten käynnistetyssä inventoinnissa tarkistettiin maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennettiin kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattavan kuvan Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakuntaliitto mukana Pori-Parkano-Haapamäki-radan edunvalvontatyössä

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 12.6.2023.

Rahoitushaku alueellista TKI-toimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin on avattu!

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta jaetaan yhteensä 460 000 euroa alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 31.8.2023 klo 15 asti.

Satakuntaliitto mukana SuomiAreenassa

Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestetään tulevana kesänä Porissa 27.-30.6.2023. Tapahtuman järjestävät yhdessä MTV ja Porin kaupunki. Myös Satakuntaliitto on vahvasti mukana SuomiAreenan ohjelmassa.