Kaikki ajankohtaiset

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi on valmistunut

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadintaa varten käynnistetyssä inventoinnissa tarkistettiin maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennettiin kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattavan kuvan Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakuntaliitto mukana Pori-Parkano-Haapamäki-radan edunvalvontatyössä

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 12.6.2023.

Rahoitushaku alueellista TKI-toimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin on avattu!

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta jaetaan yhteensä 460 000 euroa alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 31.8.2023 klo 15 asti.

Satakuntaliitto mukana SuomiAreenassa

Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestetään tulevana kesänä Porissa 27.-30.6.2023. Tapahtuman järjestävät yhdessä MTV ja Porin kaupunki. Myös Satakuntaliitto on vahvasti mukana SuomiAreenan ohjelmassa.

Suontaustan kylä Huittisista valittiin Satakunnan Vuoden Kyläksi 2023

Vuoden 2023 satakuntalaiseksi kyläksi on valittu Suontausta Huittisista. Palkinto jaettiin 26.5. Satakunnan maakuntavaltuuston kokouksen alussa.

Satakuntalainen yhteistyö tuottaa tuloksia – sujuva siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle kaikille oppivelvollisille

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita synnytti Satakuntaan tehokkaan työryhmän, jonka avulla monet maakuntamme nuoret ovat saaneet opiskelupaikan. Työryhmän yhteistyö on ollut niin tuloksellista, että se virallistettiin Satakunnan nivelvaiheen työryhmäksi.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin ilmastolain uusia velvoitteita kunnille

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin ulkopuolinen selvitys esimerkkikunniksi valituille Kokemäelle ja Euralle kyseisten kuntien ilmastotyötä edistävästä aiheesta

Maakunnat käynnistivät Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman laadinnan

Tavoitteena on yhteiset kärkitoimenpiteet Liikenne12 -suunnitelmaan.

Satakunnan talous – nykytila ja lähiajan näkymät, toukokuu 2023

Satakunnan taloudessa jäähtymisen merkkejä loppuvuonna monilla aloilla, teknologiateollisuus yhä vedossa.

Tieverkon kunto on heikkenemässä tienpidon rahoituksen vähentyessä ja yleisen kustannustason nousun takia

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 8.5.2023

Maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys varmentaa, että sloganille ”Vihreän siirtymän Satakunta” on katetta

Satakuntaliitto järjesti 20.4.2023 maakunnallisen ilmastoseminaarin teemalla Satakunnan vihreä siirtymä – kunnat toimijoina ja mahdollistajina.

Interreg Central Baltic 2021-2027 rahoitusinfo -webinaari 27.4.

Satakuntaliitto järjestää torstaina 27.4. klo 9-10 rahoitusinfon, jossa Interreg Central Baltic -ohjelman Suomen kansallinen kontaktipiste Safira Schubak esittelee ohjelmaa. Tilaisuudessa kuullaan myös hanketoimijan kokemuksia Central Baltic -ohjelman hankkeisiin osallistumisesta.

Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku on auki!

Satakuntaliitto on avannut ensimmäisen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan rahoitushaun kehittämis- ja investointihankkeille EURA 2021 -järjestelmässä. Haku on avoinna 20.4.-9.6.2023.

Satakuntaliiton maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran uuden maakuntajohtaja Kristiina Salosen kanssa

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 17.4.2023

Kutsu maakunnalliseen ilmastoseminaariin 20.4.2023 teemana kuntien rooli vihreän siirtymän mahdollistajina

Satakuntaliitto kutsuu maakunnan kuntatoimijat ja kuntien yhteistyötahot maakunnalliseen ilmastoseminaariin torstaina 20. huhtikuuta 2023 klo 8.30–12 Porin yliopistokeskukseen (Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori). Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, johon on etäosallistumismahdollisuus Teamsilla.

Satakuntaliitto hyväksyi ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR-hankkeet

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden  se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man  to­teu­tu­mis­ta.