Kaikki ajankohtaiset

Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien alueellinen elinvoimalupaus

Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät ovat solmineet alueellisen elinvoimalupauksen Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaarissa Harjavallassa 23.11.2022.

Maakuntahallitus 22.11.2022

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 22.11.2022.

Kunta on paikallisen ilmastotyön mahdollistaja, vauhdittaja ja kapellimestari, jonka vaikuttavuus kasvaa tiiviistä yritysyhteistyöstä

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen kolmas seutukuntatilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 Kankaanpäässä. Maakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille suunnatussa ilmasto- ja energiateemaisessa tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuudessa kuultiin kansallisista ilmastotavoitteista ja ohjauskeinoista, tulevasta alueellisesta kehityksestä sekä Kankaanpään kaupungissa toteutetuista ilmasto- ja energiatehokkuustoimista.

Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan valinta etenee

Maakuntahallituksen kehittämistoimikunta päätti esittää 22.11.2022 kokoontuvalle maakuntahallitukselle yksimielisesti Katja Aaltoa Satakuntaliiton uudeksi hallintojohtajaksi. Lisäksi kehittämistoimikunta esitti, että maakuntahallitus esittäisi, että maakuntavaltuusto suorittaisi maakuntajohtajan vaalin.

Kannattavuus ja yhteistyö maa- ja metsätalouden ilmastotoimien mahdollistajana

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti torstaina 20.10.2022 Eurassa Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa kansallisesta ja alueellisesta maa- ja metsätalouden ilmastotyöstä ja -tutkimuksesta sekä Euran kunnan kuulumisia ilmastoteemasta.

Maakuntahallitus 31.10.2022

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 31.10.2022

Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi 18.11.2022

Maakunnallinen kulttuurifoorumi järjestetään vuosittain ja se kokoaa yhteen maakunnan kulttuuri- ja taidealojen toimijat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kulttuurialaa koskevista asioista ja ilmiöistä. Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi on suunnattu kulttuurialan toimijoille, kuntien edustajille sekä kaikille kulttuuriasioista kiinnostuneille

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2022

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi järjestetään maanantaina 28.11.2022 Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A) kello 12-16.

Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan valintaprosessi etenee

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kehittämistoimikunta on kokoontunut 19.10.2022 ja päättänyt jatkaa maakuntajohtajan ja hallintojohtajan valintaprosessia niin, että molempiin haastatteluihin kutsutaan yhteensä neljä henkilöä.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto julistaa avoimeksi EU-asiantuntijan tehtävän

Haemme verkostoitumiskykyistä erityisasiantuntijaa näköalapaikalle, nopeatempoiseen työympäristöön seuraamaan ja vaikuttamaan EU-politiikan valmisteluun sekä viestimään sidosryhmille EU-lainsäädännöstä ja ohjelmavalmistelusta.

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta menestyvän talouden perustaksi myös Satakunnassa

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti tiistaina 11.10.2022 Kokemäellä Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden teemalla ilmasto- ja kiertotaloustyö kunnissa.

Satakuntaliiton maakuntajohtajan sekä hallintojohtajan hakuajat päättyivät

Maakuntajohtajan virkaan haki yhteensä kahdeksan henkilöä ja hallintojohtajan virkaan puolestaan 19 henkilöä.

Astetta alemmaksi – otetaan viileesti myös Satakunnassa

Satakuntaliitto lähtee mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja kutsuu maakunnan muita yhteisöjä mukaan kampanjakumppaniksi. Kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen.

Maakuntahallitus 26.9.2022

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 26.9.2022

Otson päivä 11.10.2022

Vinkkejä Satakunta-päivän viettoon

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun saapui Satakuntaliiton käsiteltäväksi yhteensä 19 hankehakemusta.

Satakuntaliitossa 31.8.2021 päättyneet EAKR-haut (EAKR -haku, Innokaupungit EAKR -haku)