Maakuntahallitus evästi Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvion valmistelua – kuntien maksuosuuksiin ei esitetä korotusta

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024 valmisteluaikataulun Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvion laadintaan.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024 valmisteluaikataulun Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvion laadintaan. Maakuntahallitus evästi kokouksessaan myös talousarvion jatkovalmistelua. Kuntatalouden ollessa haasteellinen kuntien maksuosuuksiin ei esitetä korotusta vuodelle 2025. Linjaus tarkoittaa kuitenkin samalla sitä, että maakuntaliiton kustannusten nousupaine tulee kattaa muilla toimilla. Kustannusnousua aiheuttavat niin palkkojen sopimuskorotukset kuin yleinen hintojen nousu. Inflaation pahin kasvuvauhti näyttää kuitenkin taittuneen.

Toukokuussa 2024 maakuntavaltuuston hyväksymä Satakuntaliiton strategia tullaan huomioimaan osana tulevaa talousarvioprosessia. Strategian toiminnan painopisteitä ja niille asetettuja tavoitteita tuodaan talousarvioon. Talousarvion valmisteluaikataulu venyy hieman aiemmasta henkilöstövaihdosten vuoksi.  Maakuntahallitus päättää lokakuun kokouksessaan luonnoksesta talousarvion ja taloussuunnitelman periaatteista ja linjauksista, ja sen jälkeen niistä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion marraskuun kokouksessaan.

Satakuntaliitto jatkaa IQ-net -verkoston jäsenyyttään

IQ-Net on Euroopan laajuinen verkosto, jonka tarkoituksena on rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnin laadun parantaminen kokemuksia vaihtamalla. Olemalla verkoston jäsen ja toimimalla siellä aktiivisesti, saa runsaasti tietoa rakennerahastojen toiminnasta sekä hallinto- ja välittävien viranomaisten käytännöistä myös muissa jäsenmaissa. Verkosto on lisäksi hyvä vaikuttamiskanava EU-instituutioiden suuntaan.

Satakunnan maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto osallistuu edelleen IQ-Net -verkoston toimintaan toimikaudella 2024-2027. Satakuntaliitto toimii Länsi-Suomen koordinoivana liittona seuraavan sopimuskauden ajan.

Maakuntavaltuuston jäsen vaihtuu

Maakuntavaltuuston jäsen Joonas Immonen on jättänyt Huittisten kaupunginhallitukselle eroanomuksen luottamustehtävistään maakuntavaltuustossa. Satakuntaliiton perussopimuksen 11 §:n 4 momentin mukaan jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen valitsemisesta kesken toimikauden eroavan maakuntavaltuuston jäsenen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Huittisten kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 27.5.2024 Joonas Immoselle eron maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen sijalleen Arto Metsämäen uudeksi jäseneksi maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki valtuuston esityslistaan.

  • Kristiina Salonen
    Kristiina Salonen

    Maakuntajohtaja

    +358 50 512 0010
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi