Ilmoittaudu mukaan Satakunnan kulttuuristrategian seurannan ja arvioinnin suunnittelutyöryhmiin!

Mikä on kulttuurin ja taiteen merkitys Satakunnassa? Minkälaista alan koulutusta maakunnassa on, ja mihin ammattilaiset työllistyvät? Luova talous ja yrittäjyys? Tapahtumat ja kulttuurimatkailu? Miten eri rahoitusmahdollisuuksia on hyödynnetty? Mikä on kulttuurikasvatuksen tilanne?

Satakunnan kulttuuristrategian seuranta ja arviointi-kuva

Ilon ja valon Satakunta-hanke on kokoamassa suunnittelutyöryhmiä, jotka seuraavat ja arvioivat toimenpidekokonaisuuksien toteutusta ja kehittävät mittareita vaikuttavuuden arviointiin. Prosessissa kerätään, analysoidaan ja jaetaan ajantasaista tietoa kulttuuri- ja taidealan tilanteesta, kehityksestä sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten työskentelyn edellytyksistä Satakunnassa. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on mm. tietoisuuden lisääminen sekä taide- ja kulttuurialan arvostuksen nostaminen. Työryhmiä on kolme: Kulttuuri kuuluu kaikille, Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus, Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä. Voit osallistua vaikka kaikkiin kolmeen työryhmään!

Kiinnostaako? Työryhmiin voit ilmoittautua tämän ilmoituslinkin kautta.

  • Jonna Fagerlund
    Jonna Fagerlund

    Hankekoordinaattori

    +358 44 711 4355
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi