Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku on auki!

Satakuntaliitto on avannut ensimmäisen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan rahoitushaun kehittämis- ja investointihankkeille EURA 2021 -järjestelmässä. Haku on avoinna 20.4.-9.6.2023.

Rahoitusta on haettavana yhteensä seitsemän miljoonaa euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman toimintalinjan 7 (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi) erityistavoitteesta 7.1. (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä). Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan ja Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman mukaisia. Lisäksi hankkeilla edistetään Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 ja Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita. Tutustu hakuilmoitukseen (SATLII-003) ja hae rahoitusta EURA2021-järjestelmässä: (eura2021.fi)

Hakuinfo 3.5.2023

Satakuntaliitto järjesti JTF-hakua koskevan infon 3.5.2023. Linkit hakuinfossa esiteltyihin materiaaleihin alla.

Satakuntaliiton JTF-info 3.5.2023_JTF-rahoitushaku

Satakuntaliiton JTF-info 3.5.2023_JTF-suunnitelma

Satakuntaliiton JTF-info 3.5.2023_ Tuen hakeminen EURA2021 -järjestelmässä

Tulevat JTF-rahoitushaut

Seuraava JTF-rahoitushaku kehittämis- ja investointihankkeille avataan kesän 2023 aikana.

Tässä haussa ei voi hakea rahoitusta perusrakenteen investointeihin, jotka on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi parantaviin perusrakenteen investointeihin. Avaamme erillisen haun Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman mukaisille kuntien perusrakenteen investoinneille, mikäli hanketarpeita tulee esille.

 

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala
  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi