Satakunta-strategia

Satakunta strategia

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 – ja maakuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 laatimisprosessit on yhdistetty uudeksi Satakunta-strategian valmistelutyöksi.

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinta käynnistyi kesällä 2019. Maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan taustaksi on toteutettu osallistavan prosessin avulla viisi skenaariotyöpajaa. Prosessin pohjalta on laadittu skenaarioraportti MDI Oy:n ja FuturesGardenin toimesta. Skenaarioraportissa on tunnistettu Satakunnalle viisi erilaista ja mahdollista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi raportissa on hahmotettu Satakunnan visiota, arvoja sekä skenaarioista riippumattomia ja välttämättömiä toimenpiteitä.

Strategian laadinnassa ja toteutuksessa huomioidaan myös kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan linjaukset ja ohjelmatyö sekä sovitetaan yhteen kansallisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä maakunnassa.

Satakunta-strategian osallisuus- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää Satakunta-strategian laadinnan kuluessa johtuen muun muassa keskeneräisestä lainsäädännöstä ja EU:n ohjelmakauden valmistelusta.

Aihealueet

  • Timo Vesiluoma

    Timo Vesiluoma

    Aluekehitysjohtaja

    +358 44 711 4330
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi