Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien alueellinen elinvoimalupaus

Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät ovat solmineet alueellisen elinvoimalupauksen Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaarissa Harjavallassa 23.11.2022.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen
Sopijapuolet kuvassa. Vasemmalla Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen, puheenjohtaja Jukka Hurrila ja maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

Satakunnassa lähes kaikki kaupungit ja kunnat ovat tehneet paikallisen elinvoimalupauksen yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Syksyllä Kankaanpään kaupunki ja kaupungin yrittäjäyhdistykset haastoivat myös Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjät tekemään yhteisen, alueellisen elinvoimalupauksen Satakunnan elinvoiman ja yrittäjämyönteisyyden lisäämiseksi. Tämä elinvoimalupaus on nyt tehty ja solmittu, työ sen painopisteiden vahvistamiseksi jatkuu.

Sekä maakuntahallitus että Satakunnan Yrittäjien hallitus olivat heti elinvoimalupauksen takana ja sellaista lähdettiin työstämään eteenpäin. Valmis elinvoimalupaus allekirjoitettiin eilen Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaarin yhteydessä Harjavallassa.

“Maakuntaliitossa ja sen hallituksessa sekä useilla muillakin alueellisilla toimijoilla on yhteinen tahtotila Satakunnan elinvoiman kehittämiseen, ja nyt solmittu elinvoimalupaus on omalta osaltaan työntämässä vauhtia Satakunnan yrittäjämyönteisyyden lisäämiseksi. Elinvoimalupaukseen on kirjattu painopistealueet, joita edistetään jatkossa entistäkin vahvemmassa yhteistyössä”, maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kiittää haasteen esittäjiä sekä Satakunnan Yrittäjiä sujuvasta yhteistyöstä.

Satakunnan Yrittäjät on tuonut vahvasti esiin yrittäjyysmaakunta-ajattelua, sillä järjestössä on tunnistettu, että satakuntalainen yrittäjyys ja myös kuntien ja kaupunkien yrittäjämyönteisyys on vahvistunut ja se alkaa näkyä myös maakuntarajojen ulkopuolella. Kun saamme muitakin toimijoita mukaan vahvaan satakuntalaiseen yhteistyöhön, luo se Satakuntaan vetovoimaa, joka alkaa houkuttaa uusia asukkaita, osaajia ja yrittäjiä. Kun Satakunta vahvistuu yhtenäisenä, myös maakunnan pitovoimasta tulee vahvempaa.

“Suomen Yrittäjät on tällä viikolla julkaissut eduskuntavaaliohjelmansa, jonka teemana on ”Nostetaan rimaa”. Alueellinen elinvoimalupaus on tähänkin teemaan sopiva konkreettinen teko, jolla Satakunnassa alettiin nostaa rimaa. Satakunta on yrittäjyysmaakunta ja nyt meillä on allekirjoitettuna elinvoimalupaus, joka velvoittaa meitä löytämään keinot kehitykseen”, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa alueellisen elinvoimalupauksen merkitystä.

Osana Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaaria järjestettiin workshop-työskentelynä keskustelupajoja, joissa kirjattiin erilaisia keinoja ja konkreettisia tapoja, joilla Satakunnan elinvoimaa ja yhtenäistä yrittäjyysmaakuntaa voitaisiin vahvistaa sekä toteuttaa elinvoimalupauksen painopiste-alueita.

Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien solmiman Elinvoimalupauksen sisältö:

Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät ovat solmineet elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä lupauksella Satakuntaliitto sitoutuu yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että vahvistamme kuntiemme veto- ja pitovoimaa, sekä maakunnan elinvoimaisuutta.

Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisen Yrittäjäaktiivinen kunta -tapahtuman yhteydessä kuntien edustajien ja Yrittäjäjärjestön ja sen paikallisyhdistysten välillä.

Yhteiset painopistealueet:
  1.  Toimiva vuoropuhelu
   Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät sitoutuvat käymään aktiivista vuoropuhelua elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Vuoropuhelun tavoitteena on parantaa osapuolten tiedonvaihtoa ja ymmärrystä yhteisissä asioissa. Vuoropuhelun toteuttamistavoista sovitaan osapuolten kesken, kuitenkin vuosittain järjestetään vähintään yksi yhteinen tilaisuus.
  2.  Sujuvat valmisteluprosessit
   Luotettava, turvallinen ja ennakoitavissa oleva osaamis-, liikkumis- ja toimintaympäristö on kummankin osapuolen tavoitteena. Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät sitoutuvat yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon Satakuntaa koskevien suunnitelmien valmistelussa. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa toteutetaan mm. Satakuntaliiton maakuntastrategia- ja maakuntakaavaprosesseissa.
  3. Maakunnan yhteiset edunvalvontakohteet
   Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät sitoutuvat yhdessä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa edistämään yrittäjä- ja yritysmyönteisiä edunvalvontakohteita. Yhteisiä edunvalvontakohteita katselmoidaan vuosittain ja laaditaan vuositavoitteet.
  4. Yrittäjyysmaakunta
   Satakuntaliitto ja Satakunnan Yrittäjät edistävät ja tukevat kuntien kehittymistä Yrittäjien kuntabarometrin mittareissa tarkasteltuna omissa kokoluokissaan. Satakuntaliiton ja Satakunnan
   Yrittäjien yhteisenä tavoitteena on nostaa Satakunta ykköseksi valtakunnallisessa maakuntavertailussa.

Elinvoimalupaus on hyväksytty Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjät ry:n puolesta 23.11.2022

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Asko Aro-Heinilä | maakuntajohtaja | Satakuntaliitto | 050 350 1505
Markku Kivinen | toimitusjohtaja | Satakunnan Yrittäjät | 050 377 8006

 

 • Kristiina Salonen
  Kristiina Salonen

  Maakuntajohtaja

  +358 50 512 0010
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi