Satakunnan talous syvemmässä laskussa loppuvuonna

Satakunnan talouden kehitys jatkui varsin alavireisenä vuoden 2023 heinä-joulukuussa. Teollisuuden liikevaihto ja viennin arvo supistuivat huomattavasti. Eniten kärsineitä aloja olivat metsä- ja teknologiateollisuus. Kuitenkin teollisuudessa keskimäärin henkilöstömäärä aleni hyvin vähän. Tämä viittaa suotuisampaan kehitykseen mitä osin hintojen laskuun pohjautuva liikevaihdon ja viennin arvon roima pudotus antaa ymmärtää. Osassa teollisuutta henkilöstöä jopa lisättiin, kuten elintarvike-, sähkötuote-

Satakunnan talouden kehitys jatkui varsin alavireisenä vuoden 2023 heinä-joulukuussa. Teollisuuden liikevaihto ja viennin arvo supistuivat huomattavasti. Eniten kärsineitä aloja olivat metsä- ja teknologiateollisuus. Kuitenkin teollisuudessa keskimäärin henkilöstömäärä aleni hyvin vähän. Tämä viittaa suotuisampaan kehitykseen mitä osin hintojen laskuun pohjautuva liikevaihdon ja viennin arvon roima pudotus antaa ymmärtää. Osassa teollisuutta henkilöstöä jopa lisättiin, kuten elintarvike-, sähkötuote- ja meriteollisuudessa, automaatiossa sekä metallien jalostuksessa. Satakunnan rakentamisen suhdanteet piirtyivät hyvin synkkinä loppuvuonna. Palvelualojen kehitys jatkui vaihtelevana. Silti yleinen palkkasumman ja henkilöstön kasvu viittaa osaltaan talouden pysyneen jonkinlaisessa iskussa. Näkymät ovat kuitenkin edelleen harmaat.

Satakunnan selkein menestyjä vuoden 2023 heinä-joulukuussa oli meriteollisuus. Meriteollisuuden liikevaihto kohosi tuntuvasti sekä henkilöstömäärä kasvoi jonkin verran. Metalliteollisuuden eri haarojen liikevaihto laski selvästi konepajoja ja meriteollisuutta lukuun ottamatta. Metallien jalostuksen liikevaihdon laskun taustalla piilee kuitenkin suurelta osin hintojen lasku. Meri-Porin teollisuusalueella liikevaihto romahti, mutta henkilöstömäärä jatkoi nousuaan. Samansuuntainen kehitys vallitsi automaatioaloilla. Tilausten laskutusaikataulu todennäköisesti selittää eroavuutta. Teknologiateollisuudessa henkilöstömäärä nousi metallien jalostuksessa ja sähkötuotteiden valmistuksessa. Tämä voi viitata jopa tuotannon kasvuun ainakin metallien jalostuksessa, sillä sen liikevaihdon laskun taustalla vaikuttaa vahvasti alentunut hintataso.

Elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihto aleni, mutta henkilöstömäärä kasvoi vähän. Kemianteollisuuden liikevaihto putosi edelleen loppuvuonna ja henkilöstömäärä supistui. Rakentamisen liikevaihto laski tuntuvasti sekä henkilöstöä vähennettiin merkkinä laskusuhdanteen jatkumisesta.

Satakunnan palvelualojen kehitys jatkui vuoden 2023 heinä-joulukuussa vaihtelevana. Liikevaihdon nousu on osin jatkunut, mutta taustalla vaikuttaa edelleen kohonnut hintataso. Palvelualojen henkilöstö kasvoi keski-määrin varsin ripeästi. Yksityiset sosiaali- ja terveysalat kukoistivat. Kauppa kasvoi vähän. Liike-elämän palvelut pärjäsivät jotenkuten, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä etenkin luovat alat taantuivat.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski vuoden 2023 heinä–joulukuussa 7,9 % vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa pudotusta kirjattiin vastaavasti 7,6 %. Satakunnassa liikevaihdon lasku kuitenkin selittyy pitkälti metallien jalostuksen suurella painoarvolla, joten värimetallien hintavaihtelut heijastuvat voimakkaasti kehitykseen. Itse tuotannon määrälle sillä ei ole yleensä läheskään yhtä suurta vaikutusta.

Maakunnan yrityksistä 49 % saavutti heinä–joulukuussa liikevaihdon kasvua. Kolmasosa yrityskannasta ylsi vähintään 15 %:n nousuun. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut yhä suurta etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta osin myös palveluissa. Eniten laski yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, 8,8 %. 5–19 työntekijän yritysten liikevaihto aleni 7,6 %. Alle viiden hengen yritysten liikevaihto putosi 3,9 %. Suurin muu-tosvaikutus Satakunnan talouden suuntaviivoihin on edelleen ollut yli 20 hengen lähinnä teollisuudessa toimi-villa yrityksillä. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kohosi loppuvuoden aikana n. 11 %. Yli viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto laski 8,5 %.

Koko maassa keskimäärin talous laski koko viime vuoden jälkimmäisen puoliskon ajan. Koko maan liikevaihto aleni suurin piirtein saman verran kuin Satakunnassa. Teollisuuden liikevaihto supistui selvästi. Kuitenkin elintarviketeollisuudessa sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihto kohosi edelleen. Rakentamisen liikevaihto sukelsi. Sen sijaan palvelualoilla liikevaihdon nousu jatkui monilta osin. Kasvu on kuitenkin pohjautunut pääosin hintojen kohoamiseen. Kaupan ja luovien alojen liikevaihto tosin supistui.

Satakunnassa henkilöstömäärien hienoinen nousu jatkui vuoden 2023 lopussa. Teollisuudessa henkilöstömäärä laski keskimäärin vähän, mutta alakohtainen vaihtelu oli suurta. Rakentamisessa väkeä vähennettiin selvästi ja palvelualoilla henkilöstömäärä kohosi varsin tuntuvasti. Yleinen palkkasumma kasvoi loppuvuonna Satakunnassa 2,6 % ja koko maassa keskimäärin 3,2 %.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2023 (vertailu vuoden 2022 vastaava aika)
✓Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto romahti (-16,7 %) samoin kuin viennin arvo (-17,2 %). Henki-löstömäärä laski sen sijaan vain vähän (-0,3 %).
✓Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto su-kelsi (-16,6 %). Viennin arvo aleni selvästi (-13,2 %). Henkilöstöä lisättiin silti edelleen (0,6 %).
✓Metallien jalostuksen liikevaihto laski poikkeuksellisen runsaasti hintojen laskun vuoksi (-30,4 %). Kuitenkin työntekijöitä lisättiin edelleen (0,8 %).
✓Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto laski (-8,5 %). Henkilöstömääräkin aleni (-3,3 %).
✓Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon lasku pysähtyi (0,1 %). Henkilöstömäärä aleni (-0,6 %).
✓Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto laski selvästi (-7,7 %). Henkilöstömäärä kohosi kuitenkin voimakkaasti (8,2 %).
✓Meriteollisuuden liikevaihdon nousu jatkui nopeana (35,5 %). Henkilöstöäkin lisättiin (2,4 %).
✓Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto supistui (-23,0 %). Henkilöstö väheni hieman (-1,0 %).
✓Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto romahti (-37,4 %). Työvoima sen sijaan kasvoi tuntuvasti (7,8 %).
✓Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto aleni (-8,3 %). Henkilöstöä kasvatettiin (2,0 %).
✓Metsäteollisuuden liikevaihto (-22,9 %) ja viennin arvo (-26,1 %) laskivat tuntuvasti. Henkilöstömäärä sen sijaan aleni vain vähän (-0,8 %).
✓Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto laski (-13,0 %). Henkilöstökin aleni (-6,7 %).
✓Elintarviketeollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun (-3,2 %). Viennin arvo putosi huomattavasti (-16,1 %). Henkilöstömäärä kasvoi silti (1,0 %).
✓Rakentamisen liikevaihto hiipui voimakkaasti (-9,4 %). Henkilöstömääräkin romahti (-7,8 %).
✓Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto kohosi niukasti (0,2 %). Henkilöstömäärä kohosi aavistuksen (0,4 %).
✓Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto laski hieman (-0,7 %). Henkilöstö aleni vähän myös (-0,3 %).
✓Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi yhä vähän (0,6 %). Tehdyn työn määrä kääntyi laskuun (-2,6 %).
✓Yksityisten SOTE-alojen henkilöstömäärä kasvoi edelleen ripeästi (5,3 %).
✓Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä kohosi selvästi (2,8 %).
✓Luovien alojen liikevaihto sukelsi (-10,6 %). Henkilöstön määrä supistui myös (-2,2 %).

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana.

  • Saku Vähäsantanen
    Saku Vähäsantanen

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4350
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi