Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle Satakuntaliiton strategian hyväksymistä vuosille 2025–2027

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Satakuntaliiton strategian 2025–2027 toukokuun kokouksessaan.

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Satakuntaliiton strategian 2025–2027 toukokuun kokouksessaan. Satakuntaliitto on uudistanut toimintaansa laatimalla maakunnan liitolle oman strategian. Satakuntaliiton hallintosäännön 2 §:n mukaan kuntayhtymän johtaminen perustuu Satakuntaliiton toimintastrategiaan sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan. Satakuntaliiton toiminnan kehittämisen tueksi on nähty tarpeelliseksi laatia oma strategia kirkastamaan toiminnan painopisteitä. Satakuntaliitolla ei ole ollut aiemmin liiton omaan toimintaan kohdistuvaa strategiaa.

Satakuntaliiton strategia on tehty yhteistyössä koko henkilöstön kanssa syksystä 2023 alkaen ja luonnos strategiasta on käynyt kevään aikana kommenttikierroksella sidosryhmillä. Maakuntahallitus kävi kokouksessaan 29.4.2024 läpi yhteenvedon saaduista palautteista ja henkilöstön tekemistä muutoksista luonnokseen sekä evästi johtoa strategiatyön viimeistelyyn. Valtuusto käsittelee strategiaa 31.5.2024 pidettävässä kokouksessaan ja päättää strategian hyväksymisestä.

Strategia luo pohjaa seuraavaksi alkavalle talousarvion laadinnalle. Strategiasta johdetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja mittarit, joilla Satakuntaliiton toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida. Satakuntaliiton strategia on rullaava ja sitä tarkastellaan vuosittain osana talousarvion laadintaa.

Maakuntahallitus myönsi maakuntajohtaja Kristiina Saloselle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia strategiaan liittyen. Strategialuonnos löytyy tästä linkistä.

Maakuntahallitus sai tienpidon ja liikenteen ajankohtaiskatsauksen 2024

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue laatii vuosittain tienpidon ja liikenteen ajankohtaiskatsauksen, jossa esitellään Satakuntaa koskevia merkittävimpiä hankkeita, suunnitelmia ja tapahtumia.  Maakuntahallituksen saaman ajankohtaiskatsauksen mukaan vuonna 2024 Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella korostuvat erityisesti päällysteiden ja siltojen kunto, hankintamenettelyjen jatkuva kehittäminen, nopeusrajoitusten tarkastelu sekä valmiussuunnitelmat ja niihin liittyvät harjoitukset.

Vuonna 2024 peruskorjataan tai uusitaan Satakunnassa kuusi siltaa. Pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia ja muita ylläpitotöitä tehdään jatkuvasti. Ajankohtaiskatsauksen mukaan teiden suunnittelukohteita on Satakunnassa käynnissä useita. Näistä tärkein on valtatien 2 Porin kohdan tiesuunnitelma ja ympäristövastuiden arviointi. Toteutusvaiheessa hankkeita on melko vähän, lähinnä sillankorjauskohteita ja eduskunnan jakovarahankkeena valtatien 12 tievalaistushanke. Joukkoliikenteen rahoitustaso on kriittinen, koska liikenteen järjestämisen kustannustaso on noussut merkittävästi.

Maakuntahallitus kuuli katsauksen liikenneturvallisuussuunnitelmasta, jossa maakunnat erottavana tekijänä on liikenneturvallisuus. Satakunta poikkeaa Varsinais-Suomessa liikenneturvallisuudessa. Satakunnassa on enemmän liikenneonnettomuuksia mitä Varsinais-Suomessa.

Linkki kokouksen esityslistaan.

  • Kristiina Salonen
    Kristiina Salonen

    Maakuntajohtaja

    +358 50 512 0010
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi