JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille on auki!

Satakuntaliitto on avannut Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevan rahoitushaun kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille EURA 2021 -järjestelmässä.

JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille on avoinna 30.6.-15.12.2023

Hankehaku toteutetaan jatkuvana hakuna 15.12.2023 saakka. Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2021 -järjestelmässä 30.6. – 15.12.2023 välisenä aikana. Hakemuksia otetaan käsittelyyn jaksoittain EURA 2021 -järjestelmän ilmoittaman hakemuksen jättämisajankohdan perusteella.

Määräaika hakemuksille:
Hakujakso 1: 30.6. – 30.9.2023
Hakujakso 2: 2. 1.10.- 15.12.2023

Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 5 000 000 euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman toimintalinjan 7 (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi) erityistavoitteesta 7.1. (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä). Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan ja Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman mukaisia. Lisäksi hankkeilla edistetään Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 ja Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita.

Tutustu hakuilmoitukseen (SATLII-004: EURA 2021: JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille Satakunnassa) ja hae rahoitusta EURA2021-järjestelmässä: (eura2021.fi). Haku voidaan sulkea ilmoitettua aiemmin, mikäli käytettävissä oleva myöntövaltuus tulee sidotuksi aikaisemmalla hakujaksolla.

Hakuinfon 16.8.2023 materiaalit

Satakuntaliitto järjesti avoinna olevaa rahoitushakua koskevan JTF-rahoitusinfon ke 16.8.2023 klo 13 Teams -yhteydellä. Infossa esitetyt materiaalit sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta:

Satakuntaliiton JTF-info 16.8.2023
Tuen hakeminen EURA 2021 -järjestelmässä
JTF-info kysymykset ja vastaukset

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala
  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi