Satakunta-strategian luonnos 2 lausunnoilla

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNTA-STRATEGIAN LUONNOKSESTA 2

Satakunta-strategia 2.luonnos

Lausuntopyynto

Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakuntaliiton sidosryhmiltä lausuntoa Satakunta-strategian luonnoksesta 2. Satakunta-strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmasta, lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022–2025 ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta. Satakunta-strategiaan kytkeytyy myös EU:n edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027.

Satakunta-strategian luonnos 2 on nähtävillä Satakuntaliiton nettisivuilla: https://satakunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat/satakunta-strategia/

Lausunnot pyydetään toimittamaan 29.10.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.

Lausuntojen perusteella muokattu Satakunta-strategia on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksen kokouksessa 22.11.2021 ja hyväksyä maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.2021.

Satakunnan maakuntahallitus

  • Timo Vesiluoma
    Timo Vesiluoma

    Aluekehitysjohtaja

    +358 44 711 4330
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Julkinen ilmoitustaulu

Julkiselta ilmoitustaululta löydät ajankohtaiset tiedotteet, kuulutukset ja tiedostot.

Satakunta­liitto

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Satakuntaliitto - Logo