Kuulutus Satakunta-strategian hyväksyminen

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 10.12.2021 Satakunta-strategian, joka sisältää Maakuntasuunnitelman 2050, Maakuntaohjelman 2022–2025 ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen sekä Älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027.

Maakuntavaltuuston pöytäkirja on asetettu nähtäville 18.1.2022.

Satakunta-strategia löytyy Satakuntaliiton nettisivulta:
www.satakunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat/satakunta-strategia 

Timo Vesiluoma
aluekehitysjohtaja
Satakuntaliitto
etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 

  • Timo Vesiluoma
    Timo Vesiluoma

    Aluekehitysjohtaja

    +358 44 711 4330
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Julkinen ilmoitustaulu

Julkiselta ilmoitustaululta löydät ajankohtaiset tiedotteet, kuulutukset ja tiedostot.

Satakunta­liitto

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Satakuntaliitto - Logo