Ennakoiden kohti tulevaisuutta

Maakunnallinen alue-ennakoinnin yhteistyö vahvistaa tulevaisuuteen suuntautuvaa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Kiikaroiva hahmo

Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja    innovaatiotoiminnan toteuttamiseksi. Satakuntaliiton koordinoima maakunnallinen alue-ennakoinnin yhteistyö vahvistaa tulevaisuuteen suuntautuvaa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä luo edellytyksiä osaamis- ja innovaatioekosysteemin toimintamallin edistämiselle. Osaamis- ja innovaatioekosysteemin yhteistyöverkoston tavoitteena on tuoda ns. neloskierteen mukaisesti toimijat yhteen edistämään innovaatiotoimintaa sekä kumppanuuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimintamalliin sisältyvät foorumit kutsutaan koolle Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027 mukaisten kasvuklustereiden mukaisesti. Foorumit kutsutaan seuraavan kerran koolle keväällä 2024.

Aluekehityksen seuranta tilastojen valossa

Satakuntaliitto seuraa aluekehitystä monipuolisesti. Käytettävissä on laajat tilastoaineistot, joista saadaan koostettua maakuntaa koskevat olennaiset tiedot alueen toimijoiden käyttöön. Verkkosivulta on saatavilla jatkuvasti päivittyvä laaja infograafeja sisältävä kalvosarja aluekehityksen eri osa-alueista. Näitä ovat mm. väestökehitys, t&k-toiminta, hyvinvointi, työllisyys, koulutus-taso, työpaikkarakenne, resilienssi, aluetalous, tuottavuus, vienti, suurimmat työnantajat, yrityskanta, kasvualat, teollisuus, automaatio, matkailu, ruokaketju jne. Sen lisäksi julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan talous 40 toukokuu 2023, jossa tarkastellaan maakunnan päätoimialojen liikevaihdon, henkilöstömäärien, palkkasumman ja viennin kehitystä. Tilastoviive on vain muutama kuukausi, joten alueen suhdannekuva piirtyy hyvin ajantasaisesti ja tarkasti. Näiden lisäksi on saatavilla pyynnöstä räätälöityjä tietopalveluita, joilla voidaan vastata yksityiskohtaisemmin tietotarpeisiin. Ne myös toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Näitä on tehty runsaasti vuosien aikana. Yleisesti Satakuntaliiton palveluita käytetään päätöksenteon tukena erityyppisissä organisaatioissa.

Alue-ennakointi osana tulevaisuuden tekemistä

Tulevina vuosina Satakunnan väestön ennustetaan vähenevän ja sen seurauksena myös työikäisen väestön määrä laskee. Muuttuvissa olosuhteissa on kyettävä alueen koulutus- ja osaamis-tarpeiden ennakointiin ja osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden työvoiman vaatimusten mukaisesti. Maakunnallisessa alue-ennakoinnin yhteistyössä ennakoidaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista.

Satakuntaliitto järjestää vuosittain myös Satakunnan Tulevaisuusfoorumin. Vuoden 2023 Tulevaisuusfoorumi järjestetään torstaina 30. marraskuuta 2023 klo 12–16. Tulevaisuusfoorumissa tuodaan esille ja keskustellaan aluekehityksen mahdollisuuksista maakunnan elinvoiman ja kestävän kasvun vahvistamisessa.

Toivomme tervetulleiksi tilaisuuteen kaikki maakunnan kehittämisen ajankohtaisista teemoista sekä tulevan vuoden ennakointiteemoista kiinnostuneet toimijat.

 • Katja Laitinen
  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Saku Vähäsantanen
  Saku Vähäsantanen

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4350
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi