Arviointi Länsi-Suomen maakuntaohjelmien vaikuttavuudesta on käynnistynyt

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liitot ovat käynnistäneet Länsi-Suomen maakuntaohjelmien arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan voimassaolevien maakuntaohjelmien vaikuttavuutta, ajantasaisuutta ja uudistustarpeita

Arvioinnin tavoitteena on tarkastella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaohjelmien 2022–2025 tavoitteita, toteutusta, vaikuttavuutta ja toimeenpanoa. Maakuntaohjelmien ja niiden toteutuksen ajantasaisuutta ja uudistustarpeita tarkastellaan keskinäisen vertailun ja hyvien käytäntöjen jakamisen näkökulmasta. Arviointi tuottaa tietoa tulevan
maakuntaohjelmakauden 2026–2029 linjausten laatimisen tueksi.

Maakuntaohjelmat jäsentyvät osaksi alueellisen ja maakunnallisen suunnittelun ja kehittämisen kokonaisuutta ja konkretisoivat lähivuosien kehittämistarpeita ja toimenpiteitä niihin vastaamiseksi. Arvioinnin kohteena olevien viiden maakunnan maakuntaohjelmissa 2022–2025 korostuvat sisällöllisesti ja tavoitetasolla kilpailukykyyn, väestörakenteeseen, osaamiseen, kestävään kehitykseen, hyvinvointiin ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset. Kokonaisuudessaan tavoitteet heijastavat maakuntien pyrkimyksiä vastata alueiden kehittämisen ja kansallisen ja globaalin toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Arviointi pohjautuu dokumenttianalyysiin, asiantuntijahaastatteluihin, sähköiseen kyselyyn ja osallistaviin työpajoihin. Osana arviointia kuullaan laajasti maakuntien liittojen edustajia, maakuntaohjelmien toteutuksessa mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidosryhmien näkemyksiä.

Arvioinnin toteuttavat Owal Group Oy alihankkijoinaan NordEval Oy ja Norrum Oy. Arviointi toteutetaan tammikuun ja toukokuun 2024 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Sinikukka Pyykkönen
Manager, Owal Group Oy
sinikukka@owalgroup.com
puh. 040 846 0846

Marko Mäkinen
Suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan liitto
marko.makinen@pirkanmaa.fi
puh. 050 534 7760