Yrittäjyyskasvatuksen uranuurtaja

paakuva_yrityskiihdyttamo

TEKSTI KREETTA HAASLAHTI KUVAT JULIA HANNULA

Kun puhutaan yrittäjyyskasvatuksen pioneeritoiminnasta Suomessa, on Satakunnalla meriittejä vaikka muille jakaa.

Täällä on oltu ensimmäisenä liikkeellä ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämön ja Porin Lyseon yläasteen yrittäjyysluokan perustamisessa sekä yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisen strategian laadinnassa. Yksi ylimaakunnallisista yrittäjyyskasvatuskeskuksista perustettiin Satakuntaan 2005 – samana vuonna kuin yrittäjyysprofessuuri Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön. Kirsikkana kakun päällä Ulvilan lukio on jo useita vuosia tuonut yrittäjyyttä yhä vahvemmin osaksi opintoja.

Yhteinen yrityskiihdyttämö mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Tärkeä pioneerityö yrittäjyyskasvatuksen parissa jatkuu, sillä ALL IN -hanke on parhaillaan synnyttämässä Satakuntaan uuden, eri koulutusasteiden yhteisen yrityskiihdyttämön, joka mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Yhteistyömuoto on Suomessa ainutlaatuinen ja lajissaan – mitäpä muutakaan kuin ensimmäinen.

ALL IN -hankkeen taustavoimana on SAMK, jota täydentävät Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Porin yksikkö sekä toiselta asteelta Sataedu ja WinNova. Yhteinen yrityskiihdyttämö ammentaa kunkin oppilaitoksen vahvuuksista.
– SAMKin yrityskiihdyttämö ja mentorointimalli, Diakin yhteiskunnallisen yrittäjyyden menetelmä ja Turun kauppakorkeakoulun tutkimus- ja kokemuspohja ovat hankkeen myötä kaikkien satakuntalaisten toisen ja korkea-asteen opiskelijan ulottuvilla, visioi ALL IN -hankkeen projektipäällikkö Pia Marjanen.

ALL IN:n avulla yrittäjämäinen toiminta juurtuu kaikkiin oppilaitoksiin ja luo korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille yhteisen mentoriverkoston.
– Suomi tarvitsee yritteliäitä ihmisiä, jotka perustavat yrityksiä ja työllistävät kaltaisiaan yritteliäitä ihmisiä, kommentoi Marjanen ALL IN:n taustavaikuttimia.

SAMKin kiihdyttämö jo 20-vuotias

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö on toiminut menestyksellisesti kohta 20 vuotta. Sen suojissa on syntynyt yli 270 uutta, joista yli 80% on olemassa kolmen vuoden kuluttua perustamisesta. Yrityskiihdyttämö on pedagoginen menetelmä, joka mahdollistaa opiskelijalle tuetun väylän yrittäjäksi jo opiskeluaikana.
– Kiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen liittyvät osaksi opiskelua, kertoo SAMKin vararehtori Cimmo Nurmi.

“Yrittäjyysopintojen ensisijainen tavoite on opettaa kaikille opiskelijoille yrittäjämäistä tapaa toimia.”

Vuodesta 2013 alkaen SAMKin kaikkiin perustutkintoihin on sisällytetty yhteisiä yrittäjyysopintoja viiden opintopisteen verran. Tärkein tavoite ei kuitenkaan liity perustettavien yritysten määrään.
– Yrittäjyysopintojen ensisijainen tavoite on opettaa kaikille opiskelijoille yrittäjämäistä tapaa toimia, korostaa Nurmi.

Mentorointia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia

SAMKissa yrityskiihdyttämön toiminta on perustunut monialaiseen mentoriverkostoon, joka on mahdollistanut kunkin alan opiskelijalle parhaan mahdollisen ohjauksen oman ideansa jalostukseen.

“Yrityskiihdyttämö voi tarjota syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kiinnostavan tavan jatkaa opintoja ja pysyä siten yhteiskunnassa mukana.”

ALL IN:n myötä Nurmi toivoo kiihdyttämötoiminnan ja mentorimallin hyvien vaikutusten näkyvän myös ammatillisissa oppilaitoksissa.
– Yrityskiihdyttämötoiminnassa on suurta potentiaalia sellaisten opiskelijoiden kohdalla, joita ei luokassa istuminen kiinnosta, toteaa Cimmo Nurmi ja viittaa motivaatiopulasta johtuen koulunsa keskeyttäviin ja sitä kautta syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin.
– Yrityskiihdyttämö voi tarjota tällaisille nuorille kiinnostavan tavan jatkaa opintoja ja pysyä sitä kautta yhteiskunnassa mukana, hän pohtii.

 

Artikkeli on osa Satakunnan menestystarinat -sarjaa.