Satakunnan edunvalvonta

Vuosille 2018-2021 laaditussa Satakunnan maakuntaohjelmassa edunvalvonnan kärkihankkeiksi on nimetty:

– Valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälin parannus
– Pori-Tampere –Helsinki –henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle 3 tuntiin
– VT 2 –liikennekäytävän kehittäminen
– Porin ja Rauman satamien kansallinen asema ja toimintaedellytysten kehittäminen
– Ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys
– Vetovoimaisuuden vahvistaminen
– Maakunnan toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksien edistäminen
– Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminnallisen ja rahoituksellisen aseman vahvistaminen
– Kattavien liikenneyhteyksien ylläpito – perusväylänpidon rahoitus
– Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman – Teollisuuspilotin toteutumisen edistäminen

Lue lisää Satakunnan edunvalvonnan ajankohtaisista kärkiteemoista tästä Satakunnan edunvalvonnan karjet elokuu 2020