Vuonna 2023 haetaan Vuoden Kylää Satakunnassa 29. kerran

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 19.12.2022

MH tiedoteet (80 x 40 mm)

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton AIKO-hakuun jätetyn hankehakemuksen
Satakuntaliiton virasto valmisteli ja lähetti ”Maakunnallisen ilmastoyhteistyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa” -nimisen hankkeen ko. hakuun 9.12.2022. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.6.2023 – 28.2.2025.

Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen toteuttamisen, mikäli hankkeelle myönnetään haettu rahoitus vähintään lähes haetun suuruisena. Tarvittava omarahoitusosuus katetaan Satakuntaliiton vuosien 2023, 2024 ja 2025 talousarvioiden sisältä syntyvien siirtojen kautta ja tarvittaessa Satakuntaliiton taseeseen kertyneestä ylijäämästä.

Satakunnan maakuntakaava 2050
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yksimielisesti ja päätti varata Satakuntaliiton virastolle mahdollisuuden osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekniseen tarkistamiseen. Lisäksi maakuntahallitus päätti hyväksyä tavoiteluonnokset lausunnoille lähetettäväksi sekä pyytää kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä lausunnot Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnoksista.

Maakuntahallitus merkitsi Satakunnan jatkuvan liikennejärjestelmätyön tilannekatsauksen tiedoksi

Satakunnan vanhusneuvoston toiminta päättyy 2022 lopulla
Maakuntahallitus päätti Satakuntaliiton asettaman vanhusneuvoston toiminnan loppuvan vuoden 2022 loppuun, aiemmin ajatellun vuoden 2023 lopun sijaan. Tammikuussa 2023 hyvinvointialueen vanhusneuvosto aloittaa toimintansa.

Satakunta -mitali, Satakunnan Aluesuunnittelumitali ja Nuori satakuntalainen palkitseminen
Maakuntahallitus päätti huomionosoitusten myöntämisestä kokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella. Vuoden 2022 huomionosoitukset julkistetaan 13.1.2023 Satakunnan vuodenvaihteen juhlassa Eurassa.

Satakunnan vuoden kylä 2023 kilpailu
Vuonna 2023 haetaan Vuoden Kylää Satakunnassa 29. kerran. Vuoden Kylän valinnalla halutaan tuoda esiin kylien monipuolista ja asukkailleen merkittävää toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä saada hyviä esimerkkejä kylien aktiivisesta ja innovatiivisesta toiminnasta. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Satakuntaliitto ja SataKylät ry. Maakuntahallitus julisti Satakunnan Vuoden Kylä 2023 -kilpailun haun auki. Lisäksi päätettiin muodostaa tuomaristo seuraavasti: edellisen voittajakylän edustaja, kaksi Satakuntaliiton edustajaa ja kaksi SataKylät ry:n edustajaa.

Maakuntahallitus totesi maakuntavaltuuston kokouksen 9.12.2022 päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3WbGnp3