Tieverkon kunto on heikkenemässä tienpidon rahoituksen vähentyessä ja yleisen kustannustason nousun takia

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 8.5.2023

MH tiedoteet

Maakuntahallitus kuuli ajankohtaiskatsauksen Varsinais-Suomen sekä Satakunnan tieliikenneverkon tilasta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue laatii vuosittain tienpidon ja liikenteen ajankohtaiskatsauksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan tieliikenneverkon tilaa, odotuksia uudelle hallituskaudelle ja kärkihankkeita. Valtiontaloudella on tasapainotustarvetta, vaikka monella sektorilla on lisärahoitustarpeita. Yksi niistä on tienpito ja liikenne.

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 valmisteluaikataulun

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Satakuntaliitto on tehnyt viisi ylijäämäistä tilinpäätöstä peräkkäin vuosina 2018–2022 ja vuoden 2023 talousarvio pysynee 300 000 euron lahjoitus pois lukien ylijäämäisenä.

Satakuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtiin vaikuttavat muun muassa:
  • Kuntien maksuosuudet ovat pysyneet vuosia samalla tasolla
  • Satakunnassa viime vuoden viimeisten kuuden kuukauden suhdannetilastot näyttävät pian julkaistavan Satakunnan talouskatsauksen mukaan jäähtymisen merkkejä
  • Satakuntaliiton tehtävät ovat laajentuneet muun muassa aluekehityksen osalta, kun uusi rahoituksen välittäjäorganisaation rooli vaatii panostamista hankkeiden haku-, seuranta ja maksatusvaiheisiin. Alueiden käytön osalta valmisteilla oleva uusi maakuntakaava selvityksineen ja merkittävät muutokset toimintaympäristössä vihreän siirtymän osalta vaativat asiantuntijoilta resurssia.
Vuoden maakuntakylän 2023 voittaja julkistetaan 26.5.2023 Satakuntaliiton maakuntavaltuuston kokouksessa.

Satakunnan vuoden kylä 2023-kilpailuun jätti hakemuksen seitsemän kylää: Hormisto-Pyssykangas-Matomäki (Nakkila), Korkeaoja (Kokemäki), Peipohja (Kokemäki), Raitio (Kokemäki), Rikantila (Eurajoki), Suontausta (Huittinen) ja Vasarainen (Rauma). Kyläkilpailu järjestetään vuosittain yhteistyössä Satakuntaliiton sekä SataKylät ry:n kanssa, joista myös kilpailun tuomaristo muodostuu. Maakuntahallitus päätti valita Satakunnan vuoden kylän 2023 tuomariston puheenjohtajan Sanna Grönmarkin esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

    Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/mh080523