Tasavallan presidentti on myöntänyt Asko Aro-Heinilälle maakuntaneuvoksen arvonimen

Tasavallan presidentti on myöntänyt Satakunnan maakuntajohtajana ja Rauman kaupungin suunnittelujohtajana toimineelle Asko Aro-Heinilälle maakuntaneuvoksen arvonimen.

Asko_Aro-Heinilä_02

Tasavallan presidentti on myöntänyt Satakunnan maakuntajohtajana ja Rauman kaupungin suunnittelujohtajana toimineelle Asko Aro-Heinilälle maakuntaneuvoksen arvonimen.

Satakunnan maakuntahallitus yhdessä Rauman kaupungin kanssa on hakenut Aro-Heinilälle maakuntaneuvoksen arvonimeä. Tasavallan presidentti on tänään 19.4.2024 myöntänyt Aro-Heinilälle maakuntaneuvoksen arvonimen. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

Aro-Heinilä on tehnyt pitkän uran julkisella sektorilla Satakunnassa eläköityen heinäkuussa 2023 maakuntajohtajan virasta. Erityistä arvostusta hän on vuosikymmenten varrella saanut tavastaan kokonaisvaltaisesti hahmottaa eri tilanteissa monisyisiä ja kompleksisia ilmiöitä ja tuoda rakentavia näkökulmia asioiden eteenpäin saattamiseksi.

”Asko on ollut kokoava voima Satakunnassa. Hän sai satakuntalaiset puhaltamaan lujemmin yhteen hiileen ja loi yhtenäisen maakuntahengen kuntien, yrityksien ja kauppakamarien välille. Tämä tunnustus on osoitus siitä, että hänen panoksensa on huomattu ja arvostettu laajasti”, sanoo Satakunnan maakuntahallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti.

Aro-Heinilän sitoutuminen alueen kehittämiseen ja hänen innostava johtajuutensa ovat olleet korvaamattomia voimavaroja, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti koko alueen kehitykseen.

Satakuntaliitto onnittelee Aro-Heinilää tästä ansaitusta tunnustuksesta ja kiittää häntä arvokkaasta panoksestaan Satakunnan kehittämisessä.