Satakuntaliitto osallistuu Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä ohjelman valmisteluun

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 13.3.2023

MH tiedoteet (1)

Satakuntaliitto osallistuu Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä ohjelman valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliittojen sekä mahdollisesti myös ELY-keskusten, Väylän ja Traficomin kanssa.

Toimenpideohjelma laaditaan noin 5 kuukauden aikana niin, että toimenpideohjelma olisi valmis lokakuun 2023 loppuun mennessä. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Strategian roolina on tunnistaa ja linjata maakunnille yhteisiä tarpeita viestittäväksi valtakunnalliselle tasolle. Strategiassa on lisäksi tunnistettu teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

 

Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

sai maakuntahallituksen hyväksynnän. Satakuntaliiton vuoden 2022 tilinpäätös on ylijäämäinen. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että ylijäämä 44 795,53 euroa kirjataan voitto- ja tappio –tilille ja merkitsi toimintakertomuksen tiedokseen.

 

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan myös Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2022.

 

Satakuntaliitto mukana SuomiAreenassa

Satakuntaliitto osallistuu SuomiAreena-tapahtumaan järjestämällä perinteiseen tapaan Kansanedustajat lauteilla -keskustelun satakuntalaisille kansanedustajille. Keskustelun ajankohta on perjantaina 30.6. klo 12-12:45 Raatihuoneen lavalla. Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke järjestää ja rahoittaa paneelikeskustelun SuomiAreenassa tiistaina 27.6.2023 klo 10–10.45 MTV-lavalla. Paneelikeskustelu toteutetaan nuorten suunnittelemana. Paneelin aiheena on nuorten mielen hyvinvointi.

 

Satakuntaliitossa on käynnistynyt Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvityksen laatiminen

Selvityksessä tarkastellaan Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten vihreään siirtymään liittyvien investointihankkeiden maakuntakaavatason alueidenkäyttötarpeita ja laaditaan alustavaa vaikutusten arviointia. Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta selvityksen laatimiseen (rahoituslähde NextGenerationEU). Satakuntaliitto on hankintamenettelyllä valinnut selvityksen tekijäksi Ramboll Finland Oy:n.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3JtDPiN

Lisätiedot: