Satakuntaliitto mukana Pori-Parkano-Haapamäki-radan edunvalvontatyössä

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 12.6.2023.

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 12.6.

Nopeat muutokset geopolitiikassa ja Suomen liittyminen sotilasliitto Naton jäseneksi ovat nostaneet esiin uusia näkökulmia myös liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen Suomessa. Raideyhteys Tahkoluodon sataman ja Niinisalon varuskunnan välillä on kriittinen kehittämishanke uudessa tilanteessa.

Porin kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Parkanon kaupunki, Porin satama, Satakuntaliitto ja Satakunnan kauppakamari yhdistävät voimansa ja edistävät yhdessä maakunnalle tärkeää liikennehanketta.

Raideyhteys Tahkoluodon satamasta Porin kautta Kankaanpään Niinisaloon on osa Pori-Parkano-Haapamäki-rataa, jonka käyttöönottoa on selvitetty 2010-luvulla ja uudelleen vuonna 2020 osana selvitystä Suomen kehäradasta. Toimintaympäristön muutoksen myötä rataosuutta on nyt tarkasteltu myös puolustuspoliittisesta ulottuvuudesta. Lisäksi radan vaikutusalueella on merkittäviä elinkeinohankkeita, jotka hyötyisivät uudesta radasta. Toimijoiden yhteinen intressi on selvittää rataosuuden käyttöönoton edistämiseen tarvittavia toimenpiteitä ja vaikuttamista.

Satakuntaliitto yhteistyökumppanina Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Porissa 6.-7.10.2023

Satakuntaliitto tuo tapahtumassa esille Satakunnan maakuntaa. Tapahtuma on huomattava ponnistus maakunnan tunnettuuden ja näkyvyyden kannalta. Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kesken on marraskuussa 2022 solmittu alueellinen elinvoimalupaus yhteistyön vahvistamisesta. Tämä Suomen Yrittäjien vuosittainen päätapahtuma, joka saadaan tänä vuonna Poriin, edistää tärkeää yhteistyötä maakuntaliiton sekä Satakunnan Yrittäjien välillä.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton talousarvion valmistelun muutokset

Kuntien maksuosuuksia korotetaan 4 %. Syy kuntien maksuosuuksien korotuksiin liittyy kustannusten nousun huomioimiseen, maakuntaliiton laajentuneiden vastuiden alueiden käytön ja aluekehityksen osalta sekä brändityön että maakuntaliiton oman viestinnän merkityksen tukemiseen.

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi on valmistunut

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnissa tarkistettiin maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennettiin kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Kulttuuriympäristön inventointi antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattavan kuvan Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä.

Lisätiedot:

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/MH120623