Satakuntaliitto kehittämässä kuntien kulttuuritoimintaa Satakunnassa

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta - kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta.

Hankkeen nimi sekä Satakuntaliiton ja Opetus- ja kulttuuriministeriön logot.
Ilon ja valon Satakunta - kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittamishanke

Hankkeesta

Kaksivuotisen (1.1.2023 – 31.12.2024) hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä, kehittää kuntien kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden (erit. kuntien) yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi välittää ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista ja sitä kautta vahvistaa kulttuurin ja taiteen arvostusta ja vaikuttavuutta osana kuntien ja koko maakunnan elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman kehittämistä sekä asukkaiden hyvinvointia.

Hankkeen sivuille pääset tästä: Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke 2023-2024

  • Jonna Fagerlund
    Jonna Fagerlund

    Hankekoordinaattori

    +358 44 711 4355
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi