Satakuntaliitto hyväksyi ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR-hankkeet

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden  se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man  to­teu­tu­mis­ta.

EU-rahastot kuvitus

Satakuntaliitto hyväksyi perjantaina 24.3.2023 ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR-hankkeet Eura2021-järjestelmässä. Osa päätöksistä lukeutui Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen piiriin ja osa Satakunnan normaaliin EAKR-kehykseen.

Hyväksytyt hankkeet

 • Jätteestä raaka-aineeksi – Kiertotalouden malli Satakuntaan
 • KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa
 • Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA)
 • Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa (Digi2)
 • Kasvun ekosysteemi – Teknologiametallit, energia ja kiertotalous

 

Lisätiedot:

 

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala
  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi