Satakuntaliiton maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran uuden maakuntajohtaja Kristiina Salosen kanssa

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 17.4.2023

MH tiedoteet (2)
Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnosten lausuntoihin laaditut vastineet sekä tavoitteet

Lausuntoja ja niihin laadittuja vastineita sekä tavoitteisiin tehtyjä muutoksia ja täydennyksiä on esitelty 28.3.2023 Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmälle (SataYTR2050) ja Satakuntaliiton maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnalle. Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet ja lausuntoihin annetut vastineet julkaistaan Satakuntaliiton verkkosivuilla ja tavoitteiden valmistumisesta julkaistaan erillinen tiedote.

Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen sai kutsun Satakunnan valmiusfoorumiin, joka toimii alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteissa ja poikkeusoloihin varautumisessa

Satakunnan hyvinvointialue on perustanut varautumisen ja valmiuden yhteistyöryhmän. Valmiusfoorumin tarkoitus on yhteen sovittaa Satakunnan alueen kokonaisturvallisuutta. Valmiusfoorumiin kutsutaan hyvinvointialueen edustajien lisäksi alueen kunnat, ympäristöterveydenhuolto, yhteistoiminta-alueen edustajat, poliisi, aluehallintovirasto, Porin prikaati, rajavartiolaitos, SPR, seurakunnat, elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö -toimikunta, Satakuntaliitto ja Satakunnan ELY-keskus. Maakuntahallitus merkitsi hyvinvointialueen päätöksen tiedoksi ja nimesi Satakunnan valmiusfoorumin 2. sihteeriksi Satakuntaliiton yhteiskuntasuhdevastaava Sanna Oksan.

Maakuntahallitus koossa Satakuntaliitolla 17.4.2023. Kuvassa maakuntajohtajan lisäksi maakuntahallitus, alueidenk käytön johtaja, aluekehityksen johtaja sekä Satakuntaliiton hallintojohtaja.

Maakuntahallitus koossa Satakuntaliitolla 17.4.2023

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen uuden ohjelmakauden 2021–2027 EAKR-päätökset

Satakuntaliitto kohdentaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta toimenpiteisiin, jotka tukevat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelman tavoitteiden sekä Satakunnan maakuntaohjelman toteutumista. Satakuntaliitto hyväksyi perjantaina 24.3.2023 ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021–2027 EAKR-hankkeet Eura2021-järjestelmässä. Osa päätöksistä lukeutui Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen piiriin ja osa Satakunnan normaaliin EAKR-kehykseen.

Hyväksytyt hankkeet:

  • Jätteestä raaka-aineeksi – Kiertotalouden malli Satakuntaan
  • KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa · Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA)
  • Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa (Digi2)
  • Kasvun ekosysteemi – Teknologiametallit, energia ja kiertotalous
  • Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä (RAVI)
  • Elektroniikkaa luonnonmateriaaleihin, ELLU
  • Tuottavuudella ja digitalisaatiolla kestävää kilpailukykyä Satakuntaan (ProDigy)
Lisätiedot:

Linkki kokouksen esityslistaan