Maakuntahallitus 22.11.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 22.11.2021

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti kokoaa yhteen maakuntahallituksen toiminnan alkumetrit maanantain 22.11.2021 kokouksen perusteella:

”Uutena maakuntahallituksen puheenjohtajana olen oikein motivoitunut ja innostunut uudesta luottamustehtävästä, joka on minulle osoitettu. Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa ja tunnelma ja innostus näkyy koko hallitusryhmän työskentelyssä. Tässä on vielä ns. sisäänajovaihe menossa, mutta on hienoa, että mukana on myös kokeneita ja monta vuotta toiminnassa olleita henkilöitä. Asioiden valmistelu tuntuu hyvältä ja kaikki info esityksistä on erittäin hyvää virkamiestyötä, joiden pohjalta on hyvä tehdä esityksiä valtuustolle ja päättää niistä asioista mitkä kuuluvat hallitukselle. Uskon vahvasti, että tästä tulee hyvä yhteen hitsautuva ryhmä, joka tekee työtä Satakunnan ja sen kuntien ja ihmisten parhaaksi.”

Maakuntahallitus esittää Satakunta-strategian hyväksymistä

Satakunta-strategian päätavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman sekä satakuntalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Satakunta-strategian toteuttamisella tavoitellaan strategian tulevaisuuskuvien mukaista tahtotilaa, jonka mukaan Satakunta on vuonna 2050 elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta, hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta sekä vastuullinen ja osaava maakunta. Strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmasta, joka kuvaa tulevaisuuden tahtotilaa, sekä lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022–2025. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy Satakunta-strategian.

Vuoden 2022 talousarvio, taloussuunnitelma 2022-2023 sekä talouden neljännesvuosikatsaus 3/2021

Maakuntahallitus esitti, että maakuntavaltuusto hyväksyy Satakuntaliiton talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024, hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022 pitäen ne vuoden 2021 tasolla sekä myöntää maakuntahallitukselle luvan tarvittaessa ylittää talousarvio ehdolla, etteivät kuntien maksuosuudet nouse.

Neljännesvuosikatsaus

Maakuntahallitus merkitsi Satakuntaliiton neljännesvuosikatsauksen tiedoksi ja saattoi asian maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Yhteistyö Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa

Diak, Porin kaupunki ja Satakuntaliitto ovat käyneet keskusteluja Diakin toimintaan liittyvän pitkäjänteisen yhteistyön luomisesta Satakunnan alueella. Tavoitteena on luoda tapa, jolla varmistetaan, että Diakin toiminnan kehittäminen sekä Diakin alueelle tarjoama lisäarvo tulevat mahdollisimman hyvin huomioonotetuiksi koko maakunnan kehityksen kannalta.

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Diakin, Porin kaupungin ja Satakuntaliiton välille valmistellun strategisen aiesopimusluonnoksen. Maakuntahallitus korosti sitä, että Satakuntaliiton osalta kyse on maakunnan edunvalvontaan ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvästä yhteistyöstä.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi

Maakuntahallitus päätti antaa varsin kriittisen lausunnon lakiluonnoksesta. Lausunnon keskeinen sisältö on, että lain valmistelu nykymuodossaan on syytä keskeyttää.

Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämistä koskeva sopimus 2021 – 2027

Maakuntahallitus päätti että, Satakuntaliitto hyväksyy Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämistä koskevan sopimuksen 2021–2027 ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman.

Satavesi-ohjelman päätavoitteena on vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä Satavesi-työssä laadittujen paikallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon edistäminen, joiden konkreettisia toimienpiteitä maakuntahallitus päätti kuulla jossain lähiajan kokouksessaan.

Maakuntahallitus asetti toimielimiä

Maakuntahallitus päätti nimetä seuraavat edustajat vuosille 2021-2025 maakunnan yhteistyöryhmään. Linkki edustajiin.

Lisäksi maakuntahallitus asetti maakuntahallituksen kehittämistoimikunnan ja päätti asettaa Satakunnan suurpetotyöryhmän sekä Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan.

Maakuntahallitus ohjasi valmisteltavia aluekehityskeskusteluja

Uusi, vuoden 2021 syyskuusta voimassa ollut aluekehityslaki vahvisti valtion ja alueiden välistä yhteistyötä luomalla yhteistyön foorumiksi ns. aluekehityskeskustelut. Aluekehityskeskusteluihin valmistautumista tehdään parhaillaan, varsinaisesti keskustelut toteutuvat helmikuussa 2022.

Lisätiedot:

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3HHD1nD